Ten strijde voor de gmr

Ophef en rumoer rond Het Stedelijk Lyceum in Enschede, waar een conflict tussen gmr-leden en bestuurder Peter Nieuwstraten al meerdere juridische procedures heeft veroorzaakt. Onlangs was de beurt aan de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam.

De strijdende partijen op Het Stedelijk Lyceum verschillen diepgaand van mening over vrijwel alles: geld, inrichting van het onderwijs, ambities en de grens aan ieders bevoegdheden. Extra ondersteuning, diverse procedures en mediation wisten de verhoudingen niet te verbeteren.
Voor de gmr-leden is de anderhalf jaar geleden aangetreden bestuurder Peter Nieuwstraten de gebeten hond. Hij gaat zijn eigen gang zonder enige ruimte voor medezeggenschap, vinden zij. De topman ervaart het anders: juist de protesterende gmr-leden brengen schade toe aan de school. En naar zijn mening vertegenwoordigt de groep die zich de wettig erkende gmr noemt in feite helemaal niemand meer.
Meningsverschillen over de samenwerking met andere scholen in de Scholingsboulevard Enschede waren vorig jaar een splijtzwam binnen de gmr. Voordat de voltallige raad een besluit kon nemen om een geschil aan te spannen, besloot de meerderheid van de leden dat het zo niet verder kon: tijd om collectief terug te treden. Maar de voorzitter en enkele ouders en leerlingen weigerden zich weg te laten sturen. Zij wilden de vacatures opvullen, maar merkten dat de schoolbestuurder met de rest-medezeggenschapsraad niet meer wil overleggen. "Willens en wetens heeft Nieuwstraten het proces van medezeggenschap verstoord", zei gmr-advocaat Katinka Slump op 17 februari bij het gerechtshof.
Bij de Landelijke Geschillencommissie WMS heeft de raad al eenmaal procedureel gelijk gekregen: collectief terugtreden van een mr bij meerderheidsbesluit is wettelijk onmogelijk en dus kan de resterende minderheid gewoon optreden. In de praktijk kwam daar weinig van terecht, aangezien de bestuurder geen stukken stuurde en niet aan de overlegtafel verscheen. Wel stelde hij een nieuwe gmr aan volgens gewijzigde reglementen, wat volgens de oude onwettig is.
In de kluwen aan geschillen die hierop volgde probeerde de LGC WMS de strijdende partijen aan tafel te krijgen. De gmr-leden moeten de ruimte krijgen om hun taak te vervullen, oordeelde de commissie. Wel dient de raad zich te beperken tot zijn eigen terrein: niet de fundamenten van de scholingsboulevard, wel de gevolgen ervan voor de eigen school. Over de vergoeding van juridische bijstand voor procedures moeten de kemphanen het in overleg eens worden: aan de onderhandelingstafel dus.
Bestuurder Nieuwstraten blijft de gmr weigeren als gesprekspartner. Financieel gezond maken van de school staat voor hem voorop, inclusief omstreden maatregelen. "Het polderen in de polder is afgelopen en dat staat een aantal mensen kennelijk niet aan", betoogde advocaat Monique Groen namens de school én de nieuw aangetreden gmr, die zich liet vertegenwoordigen door bestuurder Nieuwstraten. In de tweede helft van april doet het gerechtshof uitspraak over het deel van de geschillen dat onder zijn bevoegdheid valt. "Maar dit alles gaat u niet veel verder helpen", constateerde voorzitter mr. E. Faase tijdens de zitting. "U bent met elkaar in een soort klutsgevecht geraakt."
Natuurlijk verloop maakt op termijn een einde aan de patstelling: ouders verliezen hun mr-zetel als ze geen kind meer op school hebben en leerlingen vertrekken na ontvangst van hun diploma. Gmr-voorzitter Kees Evers, leerkracht op Het Stedelijk Lyceum, zit thuis. Hij is ingedeeld bij de flexibele formatie: het deel van het docentenkorps waarvoor de school geen geld meer zegt te hebben. Steun van zijn collega's krijgt hij nauwelijks. Wat beweegt hem om door te gaan? "De gevolgen. Klassen met meer dan 40 leerlingen zijn ingevoerd buiten de mr om. Dit is rampzalig voor de school."

Verschenen in Infomr 1/2011

Verschenen in infomr 1/2011

Categorie

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren