Het bouwwerk is iets anders dan de functie

Als in het geaccepteerde functiebouwwerk staat dat er de eindverantwoordelijke directeur er twee adjuncten bij krijgt, heeft de medezeggenschapsraad dan nog iets te zeggen over de inhoud van de nieuwe functionarissen? Het bestuur van een school voor voortgezet onderwijs zag daar geen reden voor: hoe de directie de taken verdeelt, moet de directie vooral zelf weten.
Met die redenering loopt het bevoegd gezag te hard van stapel, vond de personeelsgeleding in de mr. De raad had ingestemd met het functiebouwwerk en de niet gewijzigde functiebeschrijving voor de directeur, maar tijdens die bespreking lagen nog geen voorstellen op tafel over de taakinhoud van de adjuncten. Die wilde de raad goed tegen het licht houden gezien de beoogde betaling in schaal 13. Op een school met krap 500 leerlingen moet heel duidelijk zijn wat al die hoge functionarissen bijdragen.
De werkgever verwees naar het directiestatuut en de adviseur functiewaardering: op basis daarvan konden de adjuncten aan de slag zonder mr-bemoeienis. Maar de bezwarencommissie voor de CAO voortgezet onderwijs maakt gehakt van deze redenering: het functiebouwwerk bestaat niet alleen uit benamingen, aangezien de regels het ook hebben over de invulling ervan. Het raamwerk is daarom pas compleet met de beschrijving van de functies inclusief taken en bevoegdheden. Het functiebouwwerk mag pas voor geopend worden verklaard, wanneer de mr zijn instemming heeft verleend.

Bezwarencommissie CAO VO 104215, 25-11-2009

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Categorie

Deel dit artikel:

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren