Bestuursaanstelling mag mr niet buitenspel zetten

Het bestuur van 26 scholen heeft als gevolg van overdrachtperikelen rond een gemeentelijke herindeling een directeur ‘over'. En toevallig ontstaat er bij drie van de aangesloten scholen een gezamenlijke directievacature. Zo sla je als bestuur natuurlijk gemakkelijk twee vliegen in een klap en zo geschiedde.
Maar ai, daar vergat het bevoegd gezag wel de wettelijke verplichting om bij een directievacature de medezeggenschapsraad te raadplegen. Die pikte de gang van zaken niet en vroeg om uitleg. Toen het bestuur die alleen wilde verstrekken met het voltallige team aan tafel, stapte de mr boos naar de geschillencommissie. Daar herhaalden de drie bestuursvertegenwoordigers dat er niets te kiezen viel: de 'zwevende' directeur heeft een bestuursaanstelling en moet dus in een vacature worden benoemd zonder sollicitatieprocedure. Best mogelijk, oordeelt de commissie, maar dat is geen reden om de medezeggenschapsraad buitenspel te zetten. Het wettelijke adviesrecht gaat immers niet alleen over de aanstelling, maar ook over nadere voorwaarden, aanvullende afspraken of een evaluatie van het functioneren van de schoolleiding. De mr kan daarover alsnog in gesprek gaan met het bevoegd gezag, al verandert dat nu niets aan de benoeming.

LCG WMS 104525, 5-11-2010

Verschenen in Infomr 1/2011

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren