'Laat de samenwerking maar aan ons over'

Aan de grens waakt het leger, inclusief vrouwen en kinderen van de militairen. Het kroost gaat naar Defensiescholen voor primair onderwijs, want kazernes liggen niet altijd dichtbij de bebouwde kom van de burgerij.
Wel is er soms belangstelling van de andere kant van de grens, waar vijanden van weleer de rol van bondgenoot op zich hebben genomen. Dan kan een internationale school interessant zijn voor alle betrokkenen. Bij de nieuwbouw van een Defensieschool in 2003 is daar al ruimte voor gereserveerd en inmiddels onderzoekt een stuurgroep de mogelijkheden. Daar zijn meerdere Defensiescholen bij betrokken, maar de mr van het gebouw waar het gaat gebeuren, staat buitenspel. De raad wil invloed uitoefenen op het plan van aanpak voor de stuurgroep het vaststelt, maar mag van het bevoegd gezag niet aanschuiven. Medezeggenschap speelt hier geen rol, want het gaat straks alleen om wat praktische afspraken over het gebruik van de ruimte, redeneert de leiding. De geschillencommissie denkt er minder luchthartig over: een inwonende internationale 'concurrent' kan wel degelijk gevolgen hebben waar de mr iets over te zeggen heeft. Dat zal echter pas blijken als het plan van aanpak klaar is, zodat het te vroeg is om een geschil aan te spannen. De commissie adviseert mr en bevoegd gezag wel om direct de onderlinge communicatie te verbeteren.

LCG WMS 104699, 4-11-2010

Verschenen in Infomr 1/2011

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren