Functiemix: nog honderden scholen op achterstand

Honderden scholen laten geld voor de functiemix verdampen doordat ze niet snel genoeg inspelen op de mogelijkheden om hun leerkrachten beter te belonen. De AOb biedt hulp aan voor wie de achterstand wil inhalen.
Ondanks intensieve voorlichting uit alle richtingen, alerte medezeggenschapsraden en actieve AOb-leden blijkt de invoering van de functiemix op honderden scholen in het primair onderwijs zo traag te verlopen dat een deel van het budget onherroepelijk is verdampt. Onwillige besturen, maar vooral onjuiste adviezen van commerciële bureaus en gebrek aan kennis zijn hiervan de voornaamste oorzaken, zegt AOb-bestuurder Hélène Jansen: "We zijn in contact met deze scholen om ze te helpen en we gaan ervan uit dat deze nalevingsactie tot resultaat leidt."

Veel reacties
Het meldpunt voor functiemixperikelen dat de AOb voor de zomer instelde kreeg veel reacties. "Al onze leden hebben een brief ontvangen met de oproep om problemen te melden en dat is massaal gedaan. We hebben al die meldingen nader onderzocht. Met de besturen die zich echt niet aan de afspraken houden, zijn onze rayonbestuurders in gesprek."
Met de functiemix moet het hele onderwijs
1 miljard euro verdelen, geld dat voornamelijk bestemd is om de beloning van leerkrachten te verbeteren. Het extra geld gaat naar leraren die minstens de helft van de tijd van hun werktijdfactor les geven. Nieuwe functiebeschrijvingen moeten iedereen de kans geven om te solliciteren naar een baan in een hogere schaal. Blijft de invoering steken, dan grijpt het ministerie van OCW in en kent voor het nieuwe schooljaar geen extra budget toe. En dat gebeurt beslist, weet Jansen: "Er zijn scholen te laat, anderen weten het niet goed en sommigen hebben fouten gemaakt. Het is echt niet altijd onwil."
Voorts merkte de AOb dat schoolbesturen bij de invoering van de functiemix raad vroegen aan commerciële adviesbureaus.

Externe deskundige
"Die zagen een manier om geld te verdienen en ze hebben ook nog onjuiste informatie verstrekt. Besturen hebben de invoering uitgesteld omdat ze volgens de externe deskundige ook wel later de functiemix zouden kunnen regelen, bijvoorbeeld met terugwerkende kracht. Als de mr maar akkoord zou gaan. Allereerst kan en mag de mr geen goedkeuring geven aan zoiets, want die adviseert over criteria voor de indeling en de manier van uitvoeren. Invoeren met terugwerkende kracht is onmogelijk. De functiemix staat in de cao en is daardoor wettelijk verplicht. Die commerciële bedrijven weten dat niet. Want zij hebben niet mee onderhandeld, ze kennen de cao niet en ook van het recht zijn ze onvoldoende op de hoogte."
Medezeggenschapsraden en schoolbesturen met vragen over de functiemix kunnen zich beter wenden tot de organisaties die wél weten waar ze over praten, benadrukt Jansen: "De AOb, andere vakbonden, de PO-raad of de AVS. En zorg dan dat je zowel van werknemerszijde als van de werkgever goede informatie ontvangt."
En wat gebeurt er met scholen die over een paar maanden nog steeds geen stappen richting invoering hebben gezet? "Als echt blijkt dat sommige besturen niet willen, dan eisen onze AOb-advocaten naleving van de cao bij de
rechter."


Voorsprong Randstad helpt vo goed op weg

Het voortgezet onderwijs ziet de invoering van de functiemix juist grotendeels soepel en correct verlopen, zegt AOb-medewerker Gijs van Dijk die het dossier in het vo onder zijn hoede heeft. "Daarbij speelt een rol dat het vo in de Randstad al in 2009 is begonnen. Dan heb je het over zo'n 40 procent van de scholen in Nederland. Ook daar zien we dat een deel de eerste stappen niet in 2009 kon zetten, maar wel in 2010."
De invoering van de functiemix is voor veel scholen een goede aanleiding om versneld de kwaliteit en kennis van financiële planning te verbeteren. "Het is nogal wat als je ruim 20 tot 50 procent van je personeel op termijn in een hogere schaal terecht ziet komen. Onze formatieplanner voor de analyse van de schoolfinanciën kan de gevolgen vrij strak en precies berekenen. We merken dat er in het algemeen goed wordt
nagedacht in overleg met de mr. En het voortgezet onderwijs is vanouds gewend aan beloningsverschillen tussen leerkrachten, dat scheelt ook."
Medezeggenschapsraden die merken dat hun vo-school achterblijft, moeten net als in het primair onderwijs aan de bel trekken. Blijft de zaak aan de overlegtafel steken, dan is het tijd om de vakbond in te schakelen. Een apart meldpunt voor het vo is volgens Van Dijk op dit moment niet nodig. "We verwachten in januari de cijfers van het ministerie over de actuele stand van zaken. Blijken er dan nog scholen op achterstand te staan die niet willen, dan kunnen ook wij naleving van de cao eisen bij de rechter."

Verschenen in Infomr 4/2010

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Categorie

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren