Mag directeur mij adviseren uit de mr te stappen?

Mijn directeur verweet me in ons functioneringsgesprek dat ik binnen de medezeggenschapsraad geen blijk van begrip geef voor moeilijkheden waarin de school op dit moment zou verkeren. Tijdens de laatste mr-vergadering hadden we een verschil van mening over de schoolbegroting. Hij vindt nu dat het beter is als ik mijn plaats in de mr afsta aan een collega. Kan mijn directeur dit op deze manier vragen? Voor de duidelijkheid: hij spreekt niet over sancties en laat de keuze helemaal aan mij over.

Als een schooldirecteur bezwaren heeft tegen iemands functioneren in de medezeggenschpasraad, bijvoorbeeld wanneer een mr-lid vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht, dan dient deze de raad hierover aan te spreken, niet het individuele lid. Over uw functioneren als mr-lid heeft de schooldirecteur namelijk niets te zeggen, ook niet tijdens een functioneringsgesprek. Daar gaat het immers om de prestaties van de werknemer, de uitvoering van werkzaamheden en de wijze waarop de directeur leiding geeft. De taken in de medezeggenschapsraad vallen niet onder de gezagsverhouding tussen werknemer en werkgever. Mr-leden worden gekozen door hun achterban en leggen waar nodig aan die achterban verantwoording af.
Een schooldirecteur weet dat hij meestal de 'tegenspeler' is van de mr, aangezien hij namens het bevoegd gezag als overlegpartner belangrijke besluiten voor advies of instemming voorlegt. Alleen de standpunten van de hele mr of mr-geleding zijn daarbij van belang, niet de opvattingen van individuele leden.
Ook al spreekt uw directeur niet over sancties, hij zet u wel onder druk. Dit raakt de mr als geheel. U doet er daarom goed aan dit in de mr-vergadering aan te kaarten. De raad kan er een standpunt over innemen en dit aan de directeur kenbaar maken.

Verschenen in Infomr 4/2010

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren