Wanneer zeggen we ja tegen nieuwbouw?

De gemeente heeft onze school gevraagd om mee te doen in een nieuwbouwproject met meerdere organisaties. We voelen daar wel voor, maar we hebben ook voorwaarden over behoud van onze identiteit, een eigen ingang en gescheiden voorzieningen van de andere gebruikers. De voorwaarden zijn besproken met de gemeente. Het bestuur wil van ons nu al advies. Is het verstandig te wachten op de nieuwe tekening of kunnen we een positief advies geven onder voorwaarden?

U zit bij een nieuwbouwproject niet als direct belanghebbende aan tafel, dus u moet als mr uw mogelijkheden zorgvuldig benutten. De gesprekspartner van de medezeggenschapsraad is het schoolbestuur. Over nieuwbouw overlegt het schoolbestuur met de gemeente. Zodra de nieuwbouwplannen voldoende concreet zijn dient het schoolbestuur deze voor advies aan de mr voor te leggen. Met een advies als 'ja, mits' of 'nee, tenzij' laat u de interpretatie van die voorwaarden aan het bestuur over. Zo ontstaat het risico dat bestuur en mr in de toekomst van mening verschillen over de vraag of aan het 'mits' of 'tenzij' is voldaan. Zolang het plan nog niet concreet is uitgewerkt, bijvoorbeeld omdat voor de mr belangrijke punten onduidelijk blijven, is het waarschijnlijk te vroeg om advies uit te brengen. Een goed onderbouwd oordeel begint bij de beschikbaarheid van zoveel mogelijk informatie. Wacht daarom met het definitieve advies tot bekend is of de voor de mr belangrijke zaken in de bouwplannen zijn verwerkt.

Verschenen in Infomr 4/1020

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren