Gooit directievacature alles op de schop?

Het vertrek van de directeur op een basisschool met 240 leerlingen is de kans om meer mensen voor de klas te krijgen, vindt de medezeggenschapsraad. De nieuwe baas hoeft echt niet vijf dagen per week leidinggevende taken te verrichten en dus vraagt de mr aan het bevoegd gezag om de aanstelling aan te passen.

Die wil daar niet aan beginnen: alle 31 scholen van de stichting kennen een directeur die geen lessen geeft en dus blijft dat op deze ene vestiging ook zo. De mr heeft in het verleden ingestemd met formatieplan en schoolplan. De medezeggenschapsraad probeert bij de geschillencommissie aan te tonen dat het vertrek van de directeur hoort te leiden tot heroverweging van schoolplan en formatieplan, maar slaagt daar niet in. Eerder verleende instemming blijft gelden als er in de looptijd van deze documenten een vacature ontstaat. Het adviesrecht over de aanstelling van de nieuwe directeur komt pas aan de orde tijdens de sollicitatieprocedure.
Staat de mr dan helemaal met lege handen? Nee, adviseert de commissie tussen de regels door in de vijf pagina's tellende uitspraak. Met voorstel om de taakverdeling op school te veranderen, oefent de mr zijn adviesrecht uit. Op zo'n voorstel dient het bestuur binnen drie maanden beargumenteerd te reageren. Dan kan reden zijn voor nader overleg. Blijft het bij een weigering, dan kan geen mr de directeur dwingen om een dag per week voor de klas te staan.

LCG WMS 104504, 30-62010

Verschenen in Infomr 4/2010

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren