Caroline Visser: 'In de mr ben ik de leerkracht, niet de moeder van Kylie en Rosie'

Caroline Visser (39) staat voor de klas in de onderbouw van de openbare Jenaplan basisschool De Dolfijn in Driebergen. Van de 17 jaar dat ze lesgeeft op deze school, maakte ze bijna de helft van de tijd deel uit van de medezeggenschapsraad. "Dit is het laatste jaar." De mr is als klus niet écht populair onder leerkrachten: "De meesten doen liever iets praktisch: in een Sinterklaascommissie of bij de musical."
De mr vergadert dit keer bij Caroline Visser thuis. "Doen we wel vaker. Het is wat gezelliger en persoonlijker. Je zit niet in zo'n koud lokaal en je bent even uit de sfeer van school." Hoewel ze die sfeer op De Dolfijn overigens fantastisch vindt, zegt ze meteen. "Bruisend en levendig. En we proberen echt met z'n allen, onder-, midden- en bovenbouw, een hechte gemeenschap te vormen." Haar enthousiasme blijkt ook wel uit haar staat van dienst. Lachend: "Ik ben het fossiel van de school. Werk er het langst van het hele team, al zeventien jaar."

Ze zit alweer zes jaar in de medezeggenschapsraad van deze openbare Jenaplan basisschool in Driebergen, maar uiteraard niet al die tijd achter elkaar. "Ik vind het belangrijk om mee te praten op beleidsniveau, een vinger in de pap te hebben. En hier hoor je ook goed wat er onder ouders leeft."

Stamgroepen
Ze maakt deel uit van de personeelsgeleding, maar ze is tegelijkertijd ouder van twee leerlingen op de locatie zuid. Het Jenaplansysteem met stamgroepen en onder-, midden- en bovenbouw vindt ze ook als ouder erg prettig. Is er weleens verwarring over de rol die ze heeft? "Nee. Ik ben binnen de mr echt een leerkracht van de kleuterbouw."
De Dolfijn heeft twee locaties in Driebergen, aan beide kanten van de Hoofdstraat. De ligging ten opzichte van die provincialeweg leidt tot de aanduidingen 'noord' en 'zuid'. Zuid, een zwarte school, kwam erbij na een fusie een aantal jaren geleden. Ze vindt Zuid een fantastische school, zegt ze als moeder van Kylie en Rosie: "Een klein hecht team, met korte lijnen." Maar het imago van de locatie is nog niet optimaal. Onterecht, vindt ze. Caroline vermoedt dat sommige ouders in eerste instantie vooral naar de buitenkant van het schoolgebouw kijken en dat zwaar mee laten wegen bij hun keuze. "We zijn er heel hard mee bezig. Het gebouw oogde wat afgebladderd, maar we hebben met ouders en als team schilderingen op de ramen gemaakt. De buitenkant wordt nu aangepakt, we willen er echt tegenaan."
Het aantal nieuwe aanmeldingen begin dit schooljaar was niet zo hoog als de school had gehoopt. Vervelend, maar ze gaan er alles aan doen om het bijzondere en prettige karakter van deze school 'te communiceren', blijkt tijdens de mr-vergadering. Communicatie komt tijdens bijna alle agendapunten even aan de orde. De oudergeleding, die bijna helemaal vernieuwd is en deze vergadering voor het eerst meedoet, hamert erop. De personeelsgeleding vindt net zo goed dat dit een verbeterpuntje is. Een leerkracht: "We hebben een nieuw mededelingenbord op school waar een grote ruimte is gereserveerd voor de mr. Dat is nu een groot wit leeg vlak. Daar gaan we actief gebruik van maken."
En wat betreft de communicatie: dat de ouders al van hun kinderen hebben gehoord dat het fenomeen 'schoolslapen' voor groep acht waarschijnlijk wordt afgeschaft, vinden ze ook vreemd. "Dat moet nog in het mt worden besproken toch?" De kritiek is terecht, geeft de personeelsgeleding toe. "Die communicatie 
verdient geen schoonheidsprijs."
Het verschil in belang van de beide geledingen is meteen duidelijk: de ouders weten dat hun kinderen het fantástisch vinden om een nacht op school te slapen, ooit, als ze in groep acht zitten. Zou zó jammer zijn om dat af te schaffen, bepleiten ze. Dat realiseert het team zich, zegt een leerkracht van de bovenbouw. "Maar als leerkracht is het echt zwaar. Je slaapt bijna niet, het is een periode van afscheid nemen en nog eens afscheid nemen: samen eten, samen de musical, samen slapen. Het wordt ons soms teveel. Wij moeten de volgende dag weer voor een drukke groep staan."
Kunnen er niet wat meer ouders bij het slaapfeest worden betrokken, oppert de oudergeleding, dat verlicht de last misschien? "Dat kan. Maar wij blijven uiteindelijk verantwoordelijk." Het laatste woord is er nog niet over gesproken, dat is duidelijk. En de mr beslist er uiteindelijk ook niet over.

Superleuk
De nieuwe ouders stellen zich allemaal even voor: stuk voor stuk razend enthousiast over de 'superleuke' school. "Maar als je hier drie jaar rondloopt dan zie je dingen waarvan je denkt: dat zou misschien ook anders kunnen." De mr-ouders brengen flink wat expertise mee: ze zijn adviseur, beleidsmaker, leidinggevende. Eén moeder is ooit trainer van ondernemingsraden in het bedrijfsleven geweest: "Soms denk ik op school: er mag wel wat meer ambitie in. Zowel bij de ouders als bij de leerkrachten."
De nieuwkomers nemen hun taak serieus: ze hebben al heel wat rondgesnuffeld op de site van de vereniging openbaar onderwijs, weten dat er budget is "bijvoorbeeld voor het inhuren van een begeleider, of het volgen van een cursus." De nieuwe mr-leden voelen veel voor een 'hei-dag'die wordt voorgesteld door vertrekkend voorzitter en ouderlid Marlies van der Meulen. Deze nieuwe mr wil 'de eigen positie bepalen': "Zijn we adviseur van de directie? Zitten we meer tegen de ouders aan? Waar ligt onze focus, wat zien we als onze rol? Goed om dat op zo'n hei-dag te bespreken."
De leerkrachten beginnen meteen in hun agenda's te bladeren en mompelen van alles over 'schoolkampen', maar, beamen ze, het is een goed idee, zo'n bijeenkomst. Nu nog een datum. Per mail regelen maar.
Goede communicatie staat voorlopig bovenaan het speerpuntenlijstje van deze mr, blijkt direct. "We zijn als mr niet goed zichtbaar. Dat moet beter." Er moet een flyer komen: "Allemaal een fotootje inleveren en twee 'one-liners' over jezelf en wat je wilt", is de opdracht. Binnenkort komt er ook nog een redacteur van de Flessenpost langs, de schoolkrant. Met de free publicity zit het dus wel goed. Maar tussen school en ouders communiceert het weleens stroef. Mee eens, vindt een bovenbouwleerkracht, ook nieuw in de mr. "We hebben als team blinde vlekken die makkelijk op te lossen zijn. Niet houtje touwtje, maar goed. Daar wil ik graag aan meewerken."
De ouders tonen zich leergierig, deze eerste 
vergadering van het nieuwe schooljaar. Wat houden de rt, wrts en de 1-zorgroute in, en 
blónen? Wat is dat in hemelsnaam? Bekijken, Lezen, Omdraaien Opschrijven, Nakijken, 
kortom: spellen, weet elke leerkracht. Voor ouders is het abacadabra. Van IPC weet iedereen weer wél wat het is. De aandacht voor Engels mag binnen dat International Primary Curriculum nog wel wat worden uitgebreid, lijkt de heersende opvatting. Vanuit de oudergeleding komt een paar maal deze avond de roep om meer aandacht voor cognitieve zaken. Spelling, reken-onderwijs, de CITO-scores, het zijn onderwerpen die de ouders na aan het hart liggen. En het team beaamt dat er zeker op het eind van het schooljaar, nog eens gekeken kan worden "naar de gewenste balans tussen vieringen en het echte leren."
Het strategisch beleidsplan komt langs: de 24 directeuren van de overkoepelende stichting Rijn- en Heuvelland gaan er allemaal mee aan de slag, en zullen een vijfjarenplan maken. Dolfijn-directeur Gina Mimpen belegde voor de eigen school onlangs een brainstorm waarbij ook alle leerrkachten waren uitgenodigd, en diverse deskundigen. Er werden aandachtspunten geformuleerd, die nu bij de mr op tafel liggen. Over de pedagogische lijn van de scholen, de betekenis van Jenaplan, de integratie van ICT, passend onderwijs, de gewenste balans tussen kennis en vaardigheden. De mr zal meewerken aan het schrijven van een SWOT (strengths, weaknesses, opportunities & threathts) en die stukken samen moeten de basis gaan vormen voor het vijfjarenplan van de eigen school. "We zijn erg blij dat we gevraagd zijn om mee te denken."
Sinds een jaar is er een nieuwe directeur en zowel ouders als leerkrachten spreken lovend over 'een nieuwe start' en 'ambities'- zonder enig waardeoordeel over de voorgangster te vellen overigens. Er gebeuren op school gewoon hele leuke dingen, vindt Caroline. Deze avond krijgt ze ineens een sms-je. Of haar school nog behoefte heeft aan een weckpot met gele kauwgomballen? De afzender is onbekend. "Misschien je secret friend", oppert een collega. Daarbij blijkt het niet om een geheime minnaar te gaan, maar een fenomeen waar het hele team veel lol aan heeft beleefd het afgelopen jaar. Elke leerkracht kreeg voor Sinterklaas een lootje met de naam van een collega, en het was de bedoeling om daar af en toe wat extra's voor te doen, zonder jezelf bekend te maken. "Elkaar stimuleren en motiveren", omschrijft Caroline. Zelf trof ze haar klaslokaal een keer helemaal kant en klaar aan terwijl ze eigenlijk nog op moest ruimen, ze kreeg een keer een aardig briefje op de deur: "Het zijn echt oppeppers en het idee is dat het niks mag kosten." Eigenlijk zou het secret friend-project alleen in december lopen, maar het werd vanwege het succes verlengd.
Tot in het nieuwe schooljaar aan toe? Dat blijft nog even een raadsel.


Vijf tips van Caroline Visser

• 

Plan voor de vergadering een kort overleg tussen voorzitter mr en de directeur.
• 

Ga een dag 'op de hei' als nieuwe mr, om je koers te bepalen.
• 

Ieder mr-lid heeft zijn eigen expertise en interesse, probeer daar bij aan te 
sluiten bij het verdelen van taken en aandachtsgebieden.
• 

Zet de notulen duidelijk vindbaar op de website van school.
• 

Laat als mr je gezicht zien: maak een flyer met fotootjes en korte soundbites waarin iedereen zichzelf voorstelt.

Verschenen in Infomr 3/2010

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Categorie

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren