Directeur pakt het te persoonlijk aan

Onze directeur spreekt herhaaldelijk personeelsleden persoonlijk aan op hun stem of mening die zij tijdens gmr-vergaderingen verdedigen. Het komt soms zelfs aan bod in functionerings- en beoordelingsgesprekken. Zij voelen zich geïntimideerd. Wat kunnen we doen?

Uw directeur treedt namens het schoolbestuur op als overlegpartner van de mr, zoals geregeld in het medezeggenschapsstatuut. Hij vraagt advies en instemming over besluiten en beleid. Alleen het standpunt van de voltallige mr is van belang. Als de directeur zich bemoeit met de standpunten en stemgedrag van individuele mr-leden, treedt hij niet alleen buiten zijn rol als overlegpartner, maar bemoeilijkt hij ook het functioneren van de raad ernstig. Over het inhoudelijk functioneren van mr-leden heeft de directeur geen enkele zeggenschap.
De beste aanpak is de ontstane situatie openlijk met de directeur te bespreken en nieuwe afspraken te maken. Mocht het zo zijn dat de directeur standaard aanwezig is tijdens de mr-vergaderingen, dan ligt het voor de hand om dit voortaan anders aan te pakken. Houd eerst onderling een mr-vergadering om standpunten voor te bereiden en open daarna de overlegbijeenkomst met de directeur. De voorgeschreven openbaarheid van de mr-vergadering geldt namelijk alleen voor de achterban en als overlegpartner valt de directeur daarbuiten.
Let ook op de notulen en andere bronnen waaruit deze directeur individuele standpunten kan afleiden. Indien het niet mogelijk blijkt om betere afspraken te maken, leg dan als symptoombestrijding alleen nog de mening van de volledige mr of de betrokken geleding vast.

Verschenen in Infomr 3/2010

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren