Nee mogen zeggen tegen nacht op schoolkamp

‘Ouderwijsbeleid' heette het bij zijn vorige werkgever. Frens Lemeer, nu directeur van een SBO-school in Weert, vindt leeftijdsbewust personeelsbeleid van het grootste belang op scholen en hij zegt het uit ervaring. Meer dan acht jaar was Lemeer directeur van de jenaplanschool van de stichting jong Leren in Maastricht. Op studiedagen was er altijd meer aandacht voor algemene problemen, zegt hij: "Onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen, maar ook pesten op school of moeilijke ouders. Op een gegeven moment bleek dat de oudere leerkrachten iets misten."
Speciaal voor die groep kwam er een rondetafelconferentie, herinnert hij zich, met de titel Hou de vlam brandend!. "Door de verkorting van de salarisschalen is het de laatste jaren veel normaler geworden dat iemand in de eindschaal pas halverwege zijn/haar loopbaan is. Om de vlucht uit de klas te voorkomen, moet je dan goed nadenken over werkbeleving van en toekomstscenario's voor deze collega's."

Er was grote belangstelling vanuit het personeel voor de rondetafelbijeenkomsten: meer dan 90 van de bijna 140 mensen die in aanmerking kwamen (45-plus) deden mee. "We wilden mét hen praten, niet over hen." Onder leiding van een deskundige van pensioenbedrijf Loyalis werden de ouderen uitgedaagd om in een gezamenlijk interview met zo'n tien personen zelf onderwerpen en knelpunten aan te dragen: wat mis je, wat voor ideeën heb je, wat is belangrijk? Op vervolgbijeenkomsten kwamen zaken aan de orde als pensioenvoorziening, en 'ontzie-beleid'. Lemeer: "Wij hebben in die tijd geleerd om op te passen met algemene ontzie-maatregelen. We hadden relatief veel ouderen. Als die minder voor de klas staan, dan heb je een probleem."

Pleinwacht
Uit de gesprekken bleek ook dat vooral bepaalde taken extra zwaar waren voor de oudere leerkrachten. Frens Lemeer: "Dan ging het over zaken als de administratie van de groep bijhouden. Het papieren gedoe in de naschoolse uren, avonden en weekenden. Dat hoorden we vaak. Maar ook: mee op schoolkampen, waar je ook moet overnachten op de groep. Pleinwacht draaien."
Vooral het verplicht slapen op schoolkampen was weinig populair bij oudere leerkrachten. "Dat nekt me, hoorden we vaak. Scholen met schoolkampen voor meerdere groepen hebben dat opgepakt: meer ouders mee, minder nachten, zorgen dat er leerkrachten uit de kleuterbouw mee konden." Het draaien van pleinwacht bleek eveneens een probleem, en ook daar valt best iets op te vinden, is Lemeers ervaring. "Je kunt fulltimers met groepsverantwoordelijkheid daarbij vaker ontzien. Zorgen dat bijvoorbeeld ook de directeur, de remedial teacher en de onderwijsassistenten in het systeem mee draaien. Je plein goed inrichten zodat er een hoop te beleven valt, dat scheelt ook." Op zijn nieuwe werkplek organiseerden de leerlingen een keer wieltjes-dagen: mocht iedereen van alles meenemen, van waveboard tot skates: "Hartstikke leuk en geen centje last gehad die pauzes."

Lerende organisatie
Het gaat bij leeftijdsbewust personeelsbeleid vooral om maatwerk, vindt Frens Lemeer. "Je moet de discussie aangaan en zorgen dat mensen worden gehoord, je moet als school open staan voor input." Dat geldt ook voor de inbreng van jonge leerkrachten: "Die bleken vaak coaching te willen om moeilijke gesprekken met ouders te kunnen voeren. Bij jong Leren waren er Lio-middagen: een speciaal aanbod voor Lio's om ze wegwijs te maken op school, informatie te geven over hun rechtspositie."
Op de scholen draaide op een gegeven moment een soort maatjesproject waarbij jonge leerkrachten werden gekoppeld aan ouderen: "Dat bleek heel waardevol. Zo word je echt een lerende organisatie." Tussen de diverse scholen van de stichting bleven verschillen bestaan. Dat moet kunnen, vindt Lemeer. "Als je maar open bent over de verschillen, en ze kunt en wilt verklaren. Bij leeftijdsbewust personeelsbeleid gaat het echt om maatwerk. En zeker niet alleen om 'ontzie-beleid'. Je wilt als directeur toch niet dat je collega's BAPO pakken, alleen maar om het vol te kunnen houden? Ze verdienen dat een werkgever het initiatief neemt om maatwerk binnen ouderwijsbeleid vorm te geven."

Verschenen in Infomr 2/2010

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Categorie

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren