Verzacht de krimp met sociaal statuut

Teruglopende aanmeldingen, daar kan geen school onbewogen onder blijven. Maar de onrust hoeft niet zo hoog op te lopen als vorig jaar gebeurde bij de samenwerkende christelijke scholen voor voortgezet onderwijs in Zwolle en omgeving, vonden de leden van de medezeggenschapsraad. Te laat kregen leerkrachten te horen waar ze na de vakantie voor de klas zouden staan en het bestuur wilde zonder blikken of blozen personeel een nieuwe standplaats opleggen.

"Onze scholen in Zwolle en Kampen worden wel bestuurd door dezelfde mensen, maar het gaat om verschillende stichtingen in een samenwerkingsverband", legt mr-lid Annemieke Kaan van het Meander College uit. "Met de vakbonden hebben we erop gewezen dat je mensen niet zonder meer kunt overplaatsen. Na goede onderhandelingen is er een werkgelegenheidsbeleid en een sociaal statuut tot stand gekomen."
Dat document krikt het aantal aanmeldingen in deze krimpregio natuurlijk niet omhoog, dus er blijven wel maatregelen nodig. Wanneer er op de ene school te veel leerkrachten zitten, kan een vrijwilliger op detacheringsbasis proeven van de vacature op een andere school binnen het samenwerkingsverband. Op deze manier ontstaat een soort bufferperiode die tot twee jaar kan duren.
Kaan: "Als personeel weten we nu in geval van nood waar we aan toe zijn. En als gevolg van deze afspraken is de alertheid van bestuur en rectoren toegenomen. Ze zijn er zeer op gericht om alles volgens afspraak duidelijk te hebben op 1 mei. Bij onze achterban is het sociaal statuut goed gevallen, het is met een grote meerderheid aangenomen. Nu zijn we nog wel in discussie over de bezuinigingen die de besturen willen doorvoeren. Dat levert onduidelijkheden op in de formatieplannen. Dus hoe tevreden we ook zijn over het sociaal statuut, het heeft de mr zeker niet werkloos gemaakt."

Verschenen in Infomr 2/2010

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren