Kunnen we mr-lidmaatschap afdwingen?

Op een van onze scholen lukt het maar niet om voldoende leerkrachten voor de mr te vinden. Is er een manier om vanuit de gmr mensen te dwingen om het lidmaatschap van de personeelsgeleding op zich te nemen?

Kandidaatstelling voor de mr is een vrijwillige keuze. Niemand kan een leerkracht dwingen om zitting te nemen, ook al is voor personeelsleden het mr-lidmaatschap onderdeel van het werk en moet de school daarom tijd beschikbaar stellen in de jaartaak van betrokkene. Het grote verschil met alle andere werkzaamheden: over de toewijzing en wijze van uitvoering van mr-lidmaatschap heeft de schoolleiding geen zeggenschap, dat is namelijk een zaak van de achterban bij de verkiezingen. Ook het team kan collega's niet dwingen om in de mr te gaan.
De wettelijke plicht om een mr te hebben betekent dat er een medezeggenschapsreglement dient te zijn. De school mag geen belemmeringen opwerpen en de mr-leden moeten adequaat kunnen functioneren. Als er in zulke goede omstandigheden toch te weinig belangstelling is om in de mr zitting te nemen, dan heeft de school aan zijn verplichtingen voldaan. Het is wel zinvol om op de school zonder mr-kandidaten na te gaan waar het gebrek aan belangstelling aan ligt en op die punten actie te ondernemen.

Verschenen in Infomr 2/2010

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren