Wij zijn het wachten op de begroting beu

We hebben onze directeur meerdere malen om de begroting voor 2010 gevraagd, maar het stuk kwam pas in maart. Ook vorig jaar was de begroting te laat en gedurende het jaar is deze meerdere malen veranderd en opnieuw vastgesteld. Het bestuur zegt dat er niets aan te doen is, maar intussen doet de school uitgaven die nergens op gebaseerd zijn en waar wij ons zorgen over maken. Hoe kunnen wij dit beter regelen met ons bestuur, zodat we bijtijds over de uitgaven kunnen adviseren?

In elke begroting staat wat de school van plan is te doen met de beschikbare gelden in een toekomstige periode. Meestal bedenkt de directie deze plannen en na goedkeuring van de begroting begint de uitvoering. Het is ook mogelijk op dezelfde voet verder te gaan als in de voorafgaande periode, maar zo'n beslissing dient ook eerst bij de mr te komen voor advies. Het gaat immers om een afwijking van het eerdere besluit om die begroting alleen voor 2009 te laten gelden.
In uw geval kan de mr het bestuur laten weten dat alle beslissingen met financiële gevolgen tijdens de 'begrotingsloze' periode vooraf voor advies aan de mr dienen te worden voorgelegd. De begroting is immers niet meer dan een vorm om zulke besluiten voor een bepaalde periode vast te leggen. Ook zonder zo'n vorm blijft het adviesrecht uit de wet medezeggenschap op scholen in stand. Dat geldt voor elk besluit dat betrekking heeft op de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid.
Verder kan de mr aan het bestuur vragen waarom op uw school de begroting stelselmatig te laat komt. De kans is groot dat er het een en ander schort aan de procedures bij de opstelling van de stukken. Daar is het bestuur toch echt zelf verantwoordelijk voor.

Verschenen in Infomr 2/2010

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren