Bestuur schrapt opeens LC-functies

Bij ons op school zijn twee LD-functies opengesteld als gevolg van de functiemix. Wij hebben als mr een specifieke voorwaarde op schrift gesteld voor we akkoord gingen: wanneer twee zittende LC-personeelsleden de nieuwe functies krijgen, moeten de opengevallen LC-posities weer worden opgevuld. De schoolleiding heeft dit in januari mondeling toegezegd, maar nu krijgen we te horen dat er geen financiële ruimte is. Wat kunnen we doen om nakoming van de afspraak af te dwingen?

Afspraak is afspraak, maar het is altijd lastig wanneer zulke bijzondere clausules ter discussie komen te staan. Bepalend voor de speelruimte van bestuur en mr zijn het formatiebeleid en het formatieplan. Die stukken heeft het bestuur na overleg met de mr vastgesteld. Komen er vervolgens extra afspraken bij, dan is het verstandig om die naar het formatieplan te laten verwijzen.
Gaat het in dit geval om extra LD-formatie bovenop de bezetting die de school al heeft, dan blijft de LC-formatie in stand. Er ontstaan dan twee vacatures LC. Wil het bestuur dit anders invullen, dan moet het de instemming van de mr zien te bereiken met een aanpassing van het formatieplan op basis van de nieuwe financiële situatie. Houd daarbij in het achterhoofd dat ook uw bestuur extra geld van het rijk ontvangt om leerkrachten beter te belonen.

Verschenen in Infomr 2/2010

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren