Albertine Migchels: 'Ik weet precies wat mijn achterban vindt'

Albertine Migchels (34 jaar) staat als leerkracht voor groep 3, 4 en 5 van School 59 in Nieuw-Buinen (Drenthe). Ze maakt voor het vierde seizoen deel uit van de mr en gmr. "We zijn zo klein, dan ben je gewoon aan de beurt op een gegeven moment."
School 59? Een naam die vragen oproept, en niet alleen bij ons. De website geeft direct uitsluitsel over de historische achtergrond. In de veenkoloniale tijd was Nieuw-Buinen verdeeld in kavels. De nummers waren een nuttige aanvulling op straatnamen. De school van Nieuw-Buinen staat, voor wie vanaf Stadskanaal rekent, tegenover kavel 59. De 25 kernen tellende plattelandsgemeente Borger-Odoorn kent via dezelfde methode ook nog school 75 en school 24, beide openbaar.

De christelijke school van Albertine maakt deel uit van de vereniging CONOD (Christelijk Onderwijs Noord en Oost Drenthe). Het is een bundeling van elf basisscholen (samen 145 personeelsleden) in drie gemeenten: Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Tynaarlo. School 59 heeft slechts 35 leerlingen. Ze krijgen hun onderwijs van vier leerkrachten, van wie er één ook nog directeur is. Dan wordt de spoeling dus behoorlijk dun voor de medezeggenschap. "In het begin dacht ik echt: help!" herinnert Albertine zich over haar eerste kennismaking met de gmr. Vooral het verdiepen in de financiële onderwerpen vraagt veel uren, merkte ze. "Als je gewoon voor een groep staat zoals ik, weet je van die dingen in het begin niet veel af. Het kost gewoon tijd, maar dan kom je er vanzelf meer in." Daarom is het ook handig om meerdere seizoenen in de (g)mr te blijven. Dan bouw je behoorlijk wat kennis op, is haar ervaring. Die financiën zijn voor meer collega's ingewikkeld, weet ze. "Eén ouder die in de gmr zit, werkt op een bank. Dat scheelt heel veel. Die pluist alles uit en weet precies hoe het in elkaar zit."

Functiemix
De laatste tijd brengt vooral de functiemix de tongen in beweging en dus staat dit onderwerp hoog op de agenda, zowel binnen de scholen als bij de (g)mr. "Er is veel discussie en verwarring. Mensen denken toch dat die inschaling wat zegt over of je een goede leerkracht bent of een minder goede, maar daar heeft het gewoon niks mee te maken." Ze merkt dat het voor de bovenschoolse directeur een 'heel gepuzzel' is. Voorlopig is bij CONOD de knoop als volgt doorgehakt: "Alleen de IB-ers die voldoen aan de taakomschrijving (een afgeronde opleiding voor IB en ook nog 50% van de baan lesgevende taken hebben) kunnen in aanmerking komen voor een LB-functie."
Ze zit zowel in de gmr als in de mr op haar eigen school. Dat heeft natuurlijk met de beperkte omvang van het personeelsbestand te maken, maar het werkt ook prettig, vindt ze. "We krijgen de gmr-agenda met de stukken die erbij horen altijd ruim van te voren, en daar is bij aangetekend voor welke stukken de gmr adviesrecht of instemmingsrecht heeft. Dan bespreken we in de mr hoe iedereen ergens over denkt. Ik kom dan echt met een boodschap in de gmr-vergadering, weet precies wat mijn achterban ergens van vindt."

Zonnestralen
De gmr-vergaderingen vinden plaats in het ontmoetingscentrum van Borger, middenin het oude centrum, pal naast de kerk. Ooit was dit het gemeentehuis van Borger toen dat nog zelfstandig was. De gmr vergadert in de 'oude raadszaal'. Deze gmr houdt van op tijd beginnen, strak vergaderen en op tijd eindigen (21.30 uur). Om 19.30 stipt vangt de vergadering dus aan met het voorlezen van een stukje tekst, steeds iets anders. Ditmaal leest vice-voorzitter Frea Hospers een passage uit een deeltje van de Zonnestralen-reeks van Phil Bosmans. Teksten die 'licht en warmte kunnen geven', volgens de uitgever, of een situatie nu triest of vreugdevol is. De boodschap deze keer: 'Begin nooit een dag met de scherven van gisteren.' Mooie woorden, vindt voorzitter Harold Kats, en het mag dan wat vreemd voelen om meteen naar de orde van de dag te schakelen, het moet toch.

Tabellen
Het eerste deel van de vergadering is bovenschools directeur Wim Kunst aanwezig om een toelichting te geven op de financiële situatie binnen CONOD. Die ligt in een dikke stapel tabellen op ieders tafeltje. Wat komt er binnen, hoe zit het met de kleine scholen-toeslag en hoe loopt het met de formatie. Zeker als kleine school is het belangrijk om vooruit te kijken, is de boodschap. Want met een teruglopend
leerlingenaantal dalen de inkomsten hard.
"Voor je het weet heb je op alle scholen teveel personeel, dat betekent goed uitkijken."
Zeker in dit deel van het land weten ze hoe het mis kan gaan. Vorig jaar gebeurde dat bij het openbaar onderwijs in Borger-Odoorn. Er waren veel meer mensen in dienst dan uit de leerlingenbekostiging betaald kon worden. De leerlingenaantallen daalden al jaren, maar dat bleef lang onopgemerkt. De gmr van het openbaar onderwijs concludeerde uiteindelijk dat het bestuur veel te weinig zicht had op het aantal mensen dat in dienst was en uiteindelijk stapten een aantal mensen op. Maar zelfs de uitbetaling van de salarissen kwam in gevaar en er ontstonden grote tekorten.
Dat laat CONOD zich niet gebeuren, blijkt aan alles. De prognoses voor de komende jaren liggen op tafel. Volgens de directeur is er slechts sprake van een lichte leerlingendaling en kan dat worden opgevangen via natuurlijk verloop bij de leerkrachten. Maar, benadrukt hij: het is dus wél van belang dat de loopbaanwensen van het personeel bekend zijn.

Passend onderwijs
Het zijn vooral de mannen in de gmr die vragen stellen over de financiële stukken: hoe zit het met de uitkering van de overschrijdingsregel, en de impulsgelden, en het geld voor de professionalisering van bestuur en management dat ineens verdwenen lijkt te zijn? Uiteraard komt ook de term 'passend onderwijs' langs deze avond. Een belangrijk item, realiseert iedereen zich, want het geld voor de zorgleerlingen zit in de toekomst bij het samenwerkingsverband. "We moeten zorgen dat we straks een sterke partij zijn in dat overleg."
Bij het samengaan van de elf scholen in CONOD in 2005 werd besloten dat de aangesloten scholen de 'vrijheid en opdracht' hebben om bewust en op eigen wijze vorm te geven aan de uitgangspunten van de vereniging. De individuele vrijheid geldt met name als het gaat om de inrichting van het onderwijsconcept van de school. Maar soms gaat het ook om praktischer zaken, zoals blijkt wanneer de voorgestelde vakantieregeling op tafel komt. De gmr stemt in met de voorgestelde optie, maar, wil een ouder weten: mag je daar als individuele school ook van afwijken? Ja dus. Elke directeur is vrij om - dat dan weer wel - een afwijkend voorstel te doen aan de eigen medezeggenschapsraad. "Het gaat er uiteindelijk om dat je de verplichte uren maakt."
En heeft de mr dan advies of instemmingsrecht? Het gaat om advies in dit geval. Dat zorgt voor duidelijke opluchting bij sommige ouders en leerkrachten. "Vorig jaar heeft ónze school voor twee weken aaneengesloten meivakantie gekozen." Omdat er meerdere scholen waren die deze voorkeur deelden, heeft de gmr dat voorstel toen als advies aangeboden aan het bestuur, en het bestuur heeft op zijn beurt dat voorstel overgenomen.
Dan melden zich twee personen aan de deur: ze komen informatie geven over passend onderwijs. "Tien minuten te vroeg", ziet Tineke Hilverda-Van der Schaaf, secretaris van de gmr, op haar horloge, en ze stuurt hen met een glimlach nog even weg. "Je moet je hier wel aan de regels houden."

Vijf tips van gmr CONOD

1 Eén aanspreekpunt voor gmr zaken. In ons geval de secretaris. Alle informatie komt op de juiste plek. Goed contact met alle geledingen daardoor korte lijnen.

2 Formeer een DB, bestaande uit voorzitter, vice-voorzitter en secretaris.
Nadat de secretaris de agenda met bijbehorende stukken heeft samengesteld, gaat het DB  de vergadering voorbereiden.
Daarna eventuele vragen  terugkoppelen naar de bovenschools directeur.
Hierdoor voorkom je onnodige vragen tijdens  de vergadering.
Dan pas gaat de agenda met bijbehorende stukken (10 dagen voor de vergadering) naar de gmr leden.

3 Verschijningsplicht. Elke school is door 2 of 1 persoon vertegenwoordigd op de vergadering. Kan géén van beide gmr leden, dan komt een ander mr lid van die school op de vergadering.

4 Niet bemoeien met andere zaken. Dus alleen gmr zaken komen aan de orde.

5 Kort verslag van de gmr vergadering opnemen in de nieuwsbrief van de scholen. Snelle en makkelijke manier om aan de ouders te vertellen waar je als gmr mee bezig bent. Dit korte verslag maakt de secretaris en mailt dat naar de leerkrachten. Die zorgen ervoor dat het wordt opgenomen in hun eerst volgende nieuwsbrief.

Verschenen in Infomr 1/2010

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Categorie

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren