Functiemix per school of centraal?

Onze school wordt op 1 augustus 2010 gesplitst in twee delen met ieder een eigen brin-nummer. We krijgen dan ook een gmr en twee medezeggenschapsraden. Wat betekent dit voor de verdeling van de groeipercentages in de functiemix? Moeten we uitgaan van de huidige situatie of rekenen op basis van de nieuwe formatie?

De afspraken in de cao zijn leidend. Die schrijven invoering per school voor, dus per brin-nummer. Dat gaat zowel over de nulmeting in de huidige situatie als voor de streefcijfers op de toekomstige gesplitste scholen. Het is een kwestie van doorrekenen en vertalen. Het is mogelijk daar nu al op het huidige niveau afspraken over te maken en uitvoeringsplannen voor de beide scholen voor te bereiden op basis van de verwachte formatie.
De mr heeft hier veel over te zeggen, aangezien het gaat om de gevolgen van de splitsing voor het personeel. Op basis van artikel 12, lid 1a, geldt een instemmingsrecht voor de personeelsgeleding. Dat strekt zich uit tot en met de eerste formatieplannen voor de afzonderlijke scholen. De huidige pmr bespreekt die met de directie, na 1 augustus neemt de school-pmr dit over. Per school moet er een invoeringsplan komen waarin staat welke criteria gelden voor indeling in een LC- of LD-functie. De pmr kan die besprekingen nu voeren, maar de uitwerking is straks een zaak van de mr op de afzonderlijke scholen.
Het artikel dat de mr instemmingsrecht geeft over de 'vaststelling en wijziging van de formatie' is een belangrijk voorschrift. Het gevolg is dat de directie hierover een beleidsplan ter bespreking moet voorleggen. Daar hoort een meerjarenformatieplan bij, alleen al vanwege de invoering van de functiemix.

Verschenen in Infomr 1/2010

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren