Hoe geven we ons leerlingaantal gewicht in de mr?

Onze havo/vwo-school is gefuseerd met twee vmbo-scholen. Ons bestuur is het bevoegd gezag over nog meer instellingen. De afspraak was dat iedere (deel)school zijn eigen karakter zou behouden, maar nu bedreigt de instellingsraad dit. In de mr heeft dit plan de steun van de vertegenwoordigers van de vmbo-vestigingen. Zij zijn in de meerderheid, hoewel ons leerlingaantal ongeveer even groot is als dat van die twee samen. Langs welke weg kunnen we proberen de samenstelling van de mr meer in evenwicht te brengen met het leerlingaantal?

De huidige stemverhoudingen en zetelverdeling zijn ongetwijfeld gebaseerd op argumenten die tijdens de fusie van belang waren. In deze situatie zijn allerlei mogelijkheden voor de afvaardiging van personeel, ouders en leerlingen. Overstappen op een andere werkwijze, begint bij een aanpassing van het medezeggenschapsreglement. U kunt een initiatiefvoorstel indienen. Een akkoord van het bevoegd gezag en de instemming van tweederde van de mr-leden is nodig voor zo'n reglementswijziging. Of dit kansrijk is, kunt u zelf het beste beoordelen.
Los van de zetelverdeling kan de mr ook afspreken dat het standpunt van de afvaardiging van een deelschool de doorslag geeft wanneer een besluit specifiek de belangen van dit onderdeel raakt. De lichtste vorm hiervan is een informele procedure-afspraak, maar u kunt het ook formaliseren in het huishoudelijk reglement. Tevens
is het mogelijk om in het medezeggenschapsreglement deelraden in te stellen. 
Bij deelschool-specifieke onderwerpen treedt die in de plaats van de mr, inclusief uitoefening van advies- en instemmingsrechten.

Verschenen in Infomr 1/2010

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren