Geen instemmingsrecht voor verplichte kosten

Hoger en hoger wordt het bedrag op de rekening voor de verplichte ouderbijdrage, elk jaar weer. Daar kan een goede reden voor zijn, vindt de oudergeleding in de deelraad van deze internationale school, maar waarom gebeurt het buiten het instemmingsrecht van de mr om? De internationale tak kent een deelraad voor schoolspecifieke zaken en dit is daar een van: op de andere vijf locaties die hetzelfde brin-nummer en bestuur delen, geldt deze verplichte bijdrage namelijk niet.
Toch wenst het bestuur geen duimbreed te wijken: de oudergeleding van de deelraad is niet eens bevoegd om een geschil aan de commissie voor te leggen, luidt het procedurele verweer. Voor het geval dat toch anders mocht liggen, verklaart het bevoegd gezag de verplichte bijdrage tot onderdeel van het financieel beleid. Internationale scholen mogen met ouders een contract afsluiten over de extra kosten van internationaal onderwijs en daarmee ontstaat een betaalplicht voor de hele schoolperiode.
In lijn met een eerdere uitspraak veegt de commissie de bevoegdheidskwestie van tafel: elke geleding of deelraad die een rol speelt in medezeggenschap, is bevoegd naar de geschillencommissie te stappen wanneer overeenstemming uitblijft. En dat geldt zeker in dit geval, waar het gaat om interpretatie van de wet en het medezeggenschapsreglement.
Maar voor de zaak zelf bijten de ouders in de deelraad in het stof. Het cursusgeld voor internationaal onderwijs is een wettelijk verplichte bijdrage. Zo'n kostenpost is volgens de wms uitgezonderd van het instemmingsrecht, dat zich beperkt tot de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage voor culturele activiteiten en andere extra's. Op de internationale school in kwestie staan er echter geen duidelijke schotten tussen de twee geldstromen en dus krijgen zowel de mr als het bestuur een dringend advies om de zaken beter te regelen. Opsteker voor de oudergeleding: over de besteding van het geÔncasseerde cursusgeld heeft de deelraad wel adviesrecht, benadrukt de commissie. En dat advies moet het bestuur vragen voordat de euro's naar hun bestemming rollen.

LCG WMS 104276, 7 december 2009

Verschenen in Infomr 1/2010

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren