Meepraten over bijtekenen interim-directeur

Ze zit er al tijdelijk en tekent nu op basis van detachering voor een jaartje bij, dus de directeursbenoeming kan ook wel gebeuren zonder advies van de medezeggenschapsraad. Deze handelwijze van het bestuur van een school voor primair onderwijs is tegen het zere been van de mr, die protesteert en een geschil aanspant. Tijdens de procedure besluit het bestuur alsnog advies aan te vragen, maar de mr vindt dat geen reden om de zaak af te blazen: hoeveel reële waarde heeft zo'n advies immers nog? Valt de benoeming nog ongedaan te maken wanneer de mr negatief adviseert?
De geschillencommissie stelt ten overvloede vast dat ook tijdelijke benoemingen adviesplichtig zijn en benadrukt dat bij een advies achteraf de hele procedure van artikel 17 geldt: wanneer de mr de benoeming zou afwijzen, volgt er een extra 
overlegronde. Toen het besluit zonder overleg werd genomen, had de mr met artikel 36 van de wms direct naar de rechter kunnen stappen om naleving van de wet te eisen.

LCG WMS 104268, 17 november 2009

Verschenen in Infomr 1/2010

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren