Communiceren als een giraffe op het wms-congres (2009)

Het jaarlijkse wms-congres op 6 november in congrescentrum De Reehorst in Ede was weer uitverkocht, net als voorgaande jaren. Het thema was dit keer ‘Communicatie, basis voor medezeggenschap'. Info.mr zet de hoogtepunten op een rijtje.
Iedereen prijs
Medezeggenschapsraden lijken niet erg aan de weg te timmeren met hun eigen prestaties. De jury van de jaarlijkse mr-prijs kreeg dit jaar namelijk slechts vier inzendingen binnen over het thema communicatie. Omdat er in drie categorieën prijzen te winnen waren en alle inzendingen hoge kwaliteit lieten zien, besloot de jury alle inzenders te belonen. De stichting primair onderwijs regio Helden en de stichting Leerplein055 uit Apeldoorn deelden de uitgeloofde duizend euro voor hun sector. Bij het voortgezet onderwijs sleept het Lindecollege uit Wolvega het volledige bedrag in de wacht. De leerlinggeleding van het Duhamel College ontving een cheque van vijfhonderd euro.
De bekroonde communicatie vindt natuurlijk grotendeels via websites plaats. Wat de aanpak van de winnaars is, blijkt het best door een bezoek aan hun sites:
www.prisma-spo.nl
www.leerplein055.nl
www.lindecollege.nl
www.duhamelcollege.nl

Het ministerie van Onderwijs heeft toegezegd dat er geld blijft voor de mr-prijs, dus er is alle reden om volgend jaar meer inzendingen te versturen. Het thema en de termijn om de eigen of andermans mr voor te dragen worden bekendgemaakt op www.infowms.nl en in info.mr. De prijsuitreiking is ook in 2010 weer op het wms-congres.

Weinig geschillen
Er zijn relatief weinig medezeggenschapsraden die een geschil voorleggen aan de Stichting Onderwijsgeschillen (voorheen Stichting Geschillen WMS). Rob de Koning, voorzitter van de stichting, heeft daarvoor nog geen eenduidige verklaring, zei hij op het congres in Ede. Volgens hem is er duidelijk behoefte aan een onafhankelijk advies- en informatiecentrum, waar de mr-leden terecht kunnen met vragen. Of dat er komt, is nog niet besloten.
De Koning baseert zijn stelling op contacten met het werkveld: "Er zijn meer problemen dan we bij de commissie zien, op basis wat ik hoor bij contacten. Vaak gaat het om kwesties die zich lenen voor een interpretatiegeschil, maar juist die zaken worden niet aangemeld." Hij legde de congresgangers uit dat het verstandig is zo'n geschil wel in goed overleg met het schoolbestuur aan te melden, zodat beide na een uitspraak van de commissie weten waar ze aan toe zijn.
De workshop over de werkwijze van de landelijke commissie geschillen wms, verzorgd door directeur Hilde Mertens van de stichting Onderwijsgeschillen, trok later op de dag een volle zaal. De daar aanwezige mr-leden kregen alle fijne kneepjes van de positie van de mr in geschillen uitgelegd en ze konden hun eigen kennis van de regels toetsen aan enkele praktijkvoorbeelden.

Goede mr is een A-team
Een goed functionerende (g)mr functioneert als het bekende A-team uit de televisieserie van weleer. "Een club van mensen met verschillende specialisaties die onderling goed communiceren, een duidelijke rol hebben en gebruik maken van elkaars kwaliteiten en elkaar waar nodig aanvullen." Dat stelde Marlous Elstgeest van de VOS/ABB (vereniging voor bestuur en management in het openbaar onderwijs) tijdens haar workshop. In een goed functionerende (g)mr zijn volgens haar vier types vertegenwoordigd: denkers, doeners, willers en voelers. Haar uitleg is gebaseerd op het bekende teamrol-model van de Britse Meredith Belbin. "Iedere (g)mr zou bij zichzelf eens na moeten gaan: hebben wij die rollen allemaal in huis, en welke rol speel ik zelf?", aldus Elstgeest.

Gehoord:
"Een (g)mr-lid moet een soort giraffe zijn. Met de poten stevig op de grond en toch een blik die vanaf enige afstand alles goed kan overzien."

Minicursus feedback
Ad van der Staak, als mediator werkzaam bij de Algemene Vereniging van Schoolleiders, trok tijdens het congres veel deelnemers met zijn workshops over conflicten in de medezeggenschap. Feedback is belangrijk en daarom presenteerde hij zelf een paar handvatten die hij omschreef als een minicursus feedback. Laat OMA thuis, adviseerde hij. Waarbij OMA dan een afkorting is en staat voor Oordeel, Mening en Advies. Gebruik een portie LSD (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen). Wees en blijf een OEN (Open, Eerlijk, Nieuwsgierig), denk aan ANNA (Altijd Nagaan, Niets Aannemen) en ga op weg naar DSB (Dankjewel zeggen, Samenvatten, Bevestigen dat je hetzelfde bedoelt). De toegankelijke presentatie viel bij zijn luisteraars in de smaak.

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Categorie

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren