Donné van Roij: 'Weet veel, dan word je serieus genomen'

Donné van Roij is vicevoorzitter van de gmr Focus en hij staat voor groep 6 van basisschool De Sprong in het Limburgse Oirsbeek. De stichting Focus bestuurt 42 basisscholen in de omgeving van Sittard. Toch telt de gmr slechts twaalf leden.
Een slimme en werkbare organisatiestructuur is van belang bij zo'n grote club scholen, vindt Donné van Roij. "Stel dat je met 3 gmr-en zou werken: dan moet je de faciliteiten ook weer delen. Wij kunnen de faciliteiten verdelen over een relatief kleine groep mensen, dan is het goed te doen. Wij hebben nu een secretaris voor één dag per week, ik als vicevoorzitter heb een lange ochtend - de woensdag- voor het mr-werk, en de andere leden zijn één middag per week gefaciliteerd. En we hebben nog budget over. Dat willen we ondermeer inzetten voor administratieve ondersteuning."
De gmr Focus vergadert onderling ongeveer zes keer per jaar. De raad wordt gekozen uit het gmr-platform, dat -mits compleet- uit 84 leden bestaat: van elke school één ouder en één leerkracht (gemiddeld zijn er 50 aanwezigen). Er is een vaste cyclus: vóór elke gmr-vergadering vindt er een bijeenkomst plaats tussen gmr en het platform en een bijeenkomst tussen gmr en college van bestuur.
We hebben hier te maken met een behoorlijk professionele club, blijkt uit alles. Van Roij werkte lang als sectorconsulent bij de Algemene Onderwijsbond, en kent daar de weg. De gmr heeft een abonnement op het mr service-pluspakket, en vraagt nogal eens advies bij de juridische dienst van de AOb. "We verdiepen ons écht in de materie", zegt Donné van Roij . "We zijn heel zorgvuldig voordat we adviseren of instemmen en voegen vaak aanbevelingen bij. We zorgen dat we veel weten en dat zorgt ervoor dat we serieus worden genomen. We worden dus ook steeds vaker bij vooroverleg gevraagd. Dat hebben we echt afgedwongen door onze inzet."
Soms vindt het college van bestuur de bemoeienis te ver gaan, geven secretaris Wiel Pieters en vicevoorzitter Van Roij toe: "Wij zijn bijvoorbeeld erg kritisch geweest over het bovenbestuurlijke zorgplan van het Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek. Men vond dat we te diep op de inhoud ingingen en op de stoel van het bestuur gingen zitten. Het zij zo. We kregen te maken met een tekort in de begroting en de vraag was: waar ga je aanpassen zodat de zorg voor de kinderen er niet onder lijdt. Wij vinden dat het om de kinderen gaat, om de leerlingen die onze zorg het hardst nodig hebben. Daar staan we voor."

Uit onderzoek bleek de gmr dat het aantal verwijzingen relatief erg hoog lag: "We hebben aanbevelingen gedaan. Er zit een aantal ib-ers in de raad dus we zitten behoorlijk op de inhoud. Er is nu een werkgroep ingesteld." Ook bij discussies over het taakbeleid liep het meningsverschil hoog op tussen bestuur en gmr. "We waren op het randje van een gang naar de rechtbank", blikt Donné van Roij terug. Bang voor gedoe? "Nee. Als je vindt dat iets aandacht verdient, dan moet je er als gmr ook wat aan doen. Focus gebruikt als ondertitel 'Scholen waar het goed toeven is'. Dan moeten mensen ook ruimte en tijd krijgen om kwaliteit te leveren. Met andere woorden: niet bij alles op het minimum gaan zitten wat de cao voorschrijft. Durf dan eigen beleid te maken."

Arbeidsvoorwaarden
Zelf is hij al sinds 1984 betrokken bij de medezeggenschap: "Vooral uit zorg om arbeidsvoorwaarden voor het personeel. Dat is echt mijn ding. Ik wil invloed uitoefenen en op deze plek kan dat. Hier kan ik meedenken. Bij financiële kwesties leun ik graag wat achterover, dan hoop ik dat er anderen zijn die er meer verstand van hebben, dat ligt mij niet zo."
Het valt ook bij Focus niet mee om nieuwe aanwas te krijgen voor de gmr. "Collega's zeggen snel: laat mij maar voor de klas staan." Op dit moment zijn er vier vacatures. Misschien heeft deze gmr wel last van de wet van de remmende voorsprong, oppert secretaris Wiel Pieters. "Wij zitten met een aantal mensen met erg veel ervaring. Ik merk soms dat ze wat tegen ons opkijken: die weten het allemaal zo goed. Mensen zijn bang dat ze dat niveau niet halen." Een punt van zorg, beaamt Donné. "We spreken ze echt aan: kom eens kijken, we willen ze graag overtuigen van het belang. En je krijgt tijd voor scholing, je krijgt tijd om je te verdiepen in stukken. We weten ook: het kost echt twee jaar voor je er een beetje inzit. Ook ouders schrikken erg van al die afkortingen en onderwijstermen. Maar dat went."
Juist ouders kunnen expertise op een bepaald gebied inbrengen, merken de twee. "In het gmr platform zit een ouder die accountant is: hij kijkt voor ons naar de financiële stukken: waar moeten we op letten, wat moeten we vragen. Dat is heel nuttig. En de financiële controller van het bestuur is daar ook blij mee."
De voorzitter van de gmr is hier altijd een ouder: "Als er slecht nieuws richting bestuur moet, kun je dat beter door een ouder laten doen dan door een personeelslid." Deze voorzitter is bovendien professioneel werkzaam in human resource management: "Een kundig bemiddelaar die goed mee kan praten over alle beleid, inclusief personeelsbeleid. Daar hebben we echt baat bij."
De gmr beschikt over een goede database, waar alle onderliggende documenten over actuele en afgehandelde onderwerpen op te vinden zijn. Er zijn bovendien laptops beschikbaar tijdens de vergaderingen. Wanneer nodig, liggen extra stukken direct op tafel.

Lollige nota's
Deze gmr kaart van alles aan, blijkt. Zo stoorden de leden zich een tijd geleden aan de 'lollige' titels die het college van bestuur aan nota's gaf. "Dan heet zo'n stuk ineens: 'in de voetsporen van de giraffe.' Dat klinkt leuk, en beeldspraak is hartstikke leuk, maar over een tijdje weet niemand meer waar zo'n stuk over ging. Houd het duidelijk en overzichtelijk, was ons advies. Als het over personeelsbeleid gaat, zeg dat dan ook in de titel van zo'n stuk. Ander voorbeeld: een nota die 'plaatsingsbeleid' als titel mee had gekregen. Dat riep bij ons associaties op over de plaatsing van kinderen, maar het bleek te gaan over de plaatsing van personeel. Nu heet dat stuk 'doorstromingsbeleid'. Er is nu afgesproken dat Focus in alle stukken de terminologie hanteert die ook in de cao wordt gebruikt. Wij zijn er blij mee. Dat zorgt voor duidelijkheid."
Deze gmr zit er bovenop. Er kwam snel een voorlichtingsbijeenkomst voor personeel over de functiemix. Die had Van Roij georganiseerd met steun van de gmr en de AOb. Het personeel van andere besturen mocht ook deelnemen en in korte tijd lagen er 150 aanmeldingen. "Er is zeker behoefte aan informatie", concludeert Donné van Roij. Het college van bestuur was in eerste instantie niet zo overtuigd van de noodzaak om daar op korte termijn al aandacht aan te besteden. "Maar wij hebben gezegd: 
dat is een grote operatie, daar moet je op tijd mee beginnen en daar zijn ze in meegegaan. Het bestuur heeft nu een ervaren bureau uit Rotterdam ingeschakeld. Dat verzorgt een presentatie en een voorlichtingsmiddag aan alle personeel van Focus."
Tijdens deze vergadering staan er twee flinke vlaaien op tafel; we zitten per slot van rekening in Limburg. De aanleiding voor de traktatie is minder vrolijk: drie leden van de gmr nemen afscheid, en opvolgers (twee ouders, één personeelslid) zijn er nog niet. Aan de faciliteiten kan het niet liggen, vindt de secretaris. "We hebben een goede vacatievergoeding : 750 euro per ouderlid per jaar en 1500 euro voor ouderleden in het dagelijks bestuur. Dat werkt beter dan dat iedereen losse bonnetjes in moet leveren voor kinderoppas of gekochte inktpatronen. Maar die vergoeding is blijkbaar geen motivatie om het te doen." Geld kan inderdaad hooguit een duwtje zijn, bevestigt één van de ouders: "Vrije tijd is erg kostbaar voor de meeste mensen."

Risicodrager
Er is deze keer een externe deskundige aanwezig om de ins en outs te bespreken van het eigen risicodragerschap bij ziekteverzuim, dat vanaf 2012 verplicht wordt als gevolg van de wet WIA (Werk Inkomen naar Arbeidsvermogen). Eerder 'overstappen' mag ook en dat scheelt verzekeringspremies. Hoewel die al licht stijgen, is het volgens de deskundige toch beter om nog even af te wachten met het zelf dragen van het verzuimrisico. Er dreigen nog wat lijken uit de kast te komen: "Je hebt nu teveel dossiers waar je het salaris van zou moeten dragen. Al is de premie over een jaar wat hoger, als je die dossiers beter hebt afgedekt, kom je toch voordeliger uit."
Iedereen binnen Focus is er inmiddels van overtuigd dat er meer sturing op verzuim nodig is. Het proces naar beter beleid is in gang gezet. Er rammelen al heel wat bedrijven aan de Focus-poort die graag offertes willen maken. De voorzitter: "Dat is mooi. We hebben nog de tijd. Ze willen allemaal graag, dus we kunnen straks een goede keuze maken."
Dan komen er nog informatiebijeenkomsten aan over de lumpsum en 'de strijd om de faciliteiten' voor leden van het platform gmr. Die cursus heeft het bestuur gewonnen via de NKO (Nederlandse Katholieke Oudervereniging) met hun publieksvriendelijke jaarverslag. De cursusleider wil maximaal 25 deelnemers in de zaal, maar de gmr vermoedt dat de animo veel groter zal zijn. "Als er veel inschrijvingen zijn, dan huren we ze toch nog een keer op onze kosten in? Daarvoor hebben we gelukkig budget." Wel een aandachtspuntje: de mr-leden willen graag pas rond half 8 starten met zo'n cursus, de docent pleit juist voor uiterlijk 19.00 uur als aanvangstijd. "Die moet namelijk nog terug naar de Randstad."


Vijf tips van Donné van Roij

1 
Kennis is macht. Zorg voor voldoende scholing en vraag zaken na. Het (g)mr 
servicepakket is zinvol.
2 
Zorg als gmr voor scholing en informatiebijeenkomsten met externe deskundigen op locatie voor mr-leden, zodat je achterban op een laagdrempelige wijze 
betrokken blijft bij ontwikkelingen. Op die manier kunnen ze vanuit hun eigen deskundigheid de gmr adviseren.
3 
Maak een nieuwsbrief en verspreid die niet alleen onder mr-leden. Laat de 
mr-leden informatie doorsturen naar alle personeelsleden van de eigen school zodat die ook weten wat er allemaal gebeurt.
4 
Streef ernaar om beleidstukken voorzien te krijgen van een voorlegger waarin het bestuur aangeeft wat de consequenties van dit beleid zijn voor de organisatie, de financiën en het personeel.
5 
Neem zitting in de mr of gmr voor een langere periode en zie het niet als een 
verplicht nummertje, want dan werkt medezeggenschap niet.

Verschenen in Infomr 4/2009

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Categorie

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren