Mr-fusie met behoud van brinnummers?

Onze school is gefuseerd met een andere school van onze stichting. We houden twee brinnummers, dit schijnt financieel aantrekkelijker te zijn. Het bestuur vraagt ons nu de medezeggenschapsraden wel te laten fuseren. We staan daar positief tegenover, maar kan het wel?

Formeel lukt dit niet: volgens de wet medezeggenschap op scholen dient aan elke school een mr verbonden te zijn en daarbij geldt dat 'school' gelijk staat aan brinnummer. Wel is het mogelijk om steeds gezamenlijk te vergaderen. Dat is een goede oplossing wanneer alle onderwerpen altijd op beide 'scholen' betrekking hebben.
Beide raden houden op deze manier hun eigen advies- en instemmingsrechten. Met goede wederzijdse afspraken is dat op te vangen, zeker door ze juridisch vast te leggen in een convenant en te beschrijven in het medezeggenschapsstatuut.
Blijkt het in de toekomst toch praktischer om weer apart te vergaderen over onderwerpen per 'school', dan is het ook mogelijk om voor de gezamenlijke onderdelen een groeps-medezeggenschapsraad in het leven te roepen. De voorschriften staan in artikel 20 van de wms.
Meer over deze regelperikelen is te vinden in het decembernummer van info.mr uit 2008.

Verschenen in Infomr 1/2009

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren