Waarom krijgt de ene mr meer geld dan de andere?

Ik ben zowel lid van personeelsgeleding van de mr op mijn eigen school, als van de oudergeleding van de mr van de school van mijn dochter. De mr van mijn eigen school heeft een eigen bankrekening voor het jaarbudget. Dit bestaat uit een vast bedrag per school en per leerling. Op mijn school zitten 220 kinderen en het totaalbedrag is 1356 euro per jaar. De mr werkt met een begroting en kan de inkomsten en uitgaven achteraf verantwoorden. Op de school van mijn dochter werkt het anders. De directeur daar begroot ‘slechts' 400 euro. Dit bedrag staat op de schoolrekening en wij dienen bonnen bij hem in te dienen. Bestaan er wettelijke regels over de hoogte van mr-budgetten?

De wet verplicht het schoolbestuur om 'een regeling' vast te stellen over de kosten van het medezeggenschapswerk. Beide mr-geledingen hebben instemmingsrecht. In de praktijk volgen te weinig schoolbesturen de wettelijke procedure en veel medezeggenschapsraden weten er ook weinig van. Dit lijkt het geval op de school van uw dochter.
De cao primair onderwijs geeft het personeelsdeel van de mr jaarlijks recht op een minimumbedrag. Voor scholen tot 250 leerlingen bedraagt dit momenteel 927 euro, uit te keren op voorwaarde dat de pmr een activiteitenplan opstelt. Dit bedrag voor de pmr staat los van het algemene mr-budget.
Een toegekend budget hoeft de raad niet per se op een eigen bankrekening te zetten en te verantwoorden middels bonnetjes. Vaak is het net zo praktisch wanneer de raad, vertegenwoordigd door de voorzitter, betalingsopdrachten kan neerleggen bij een centrale administratie. Natuurlijk moet onderbouwing achteraf mogelijk zijn, maar de echte financiële verantwoording in de vorm van een boekhouding en jaarrekening blijft zo bij het bestuur.

Verschenen in Infomr 4/2009

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren