Wie zwijgt, stemt niet toe

Medezeggenschap moet, maar mocht niet te veel tijd kosten op een conglomeraat van 22 scholen met 1750 medewerkers. De gmr kreeg in het medezeggenschapsreglement de plicht opgelegd om binnen dertig werkdagen te reageren op verzoeken om advies of instemming. Wanneer het bevoegd gezag niets verneemt binnen die periode, mag het een voorgenomen besluit zelf afstempelen en in werking laten treden.
Zo geschiedde ook bij de harmonisatie van het functieboek. Allereerst schoof het punt met wederzijdse instemming naar een volgende vergadering. Daarna volgde een gesprek met de commissie personeel van de gmr. Vervolgens kwam er een brief van het college van bestuur met antwoorden op vragen. Maar toen de gmr in de eerstvolgende overlegvergadering liet weten dat de raad niet op alle punten kon instemmen, tuimelde het reglement uit de kast: jammer, de dertig werkdagen waren verstreken tijdens het overleg en dus had het college het functieboek al vastgesteld. Langer wachten zou onverantwoord zijn.
Bij de geschillencommissie kreeg dit bestuur het deksel op de neus. Allereerst bleek het nieuwe reglement nog niet geldig bij het voorleggen van het functieboek en waren de oude reglementen vervallen. Ondanks dit deed de commissie toch een uitspraak: Het is tegen de letter en de geest van de wet om in de medezeggenschap te werken met 'wie zwijgt, stemt toe'. Andersom mag wel: indien een mr talmt met beslissen, kan de overlegpartner de zaak vlot trekken door aan te nemen dat de instemming is geweigerd en vervolgens zelf naar de geschillencommissie stappen.

LCG WMS 104148, 2 oktober 2009

Verschenen in Infomr 4/2009

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren