Kunnen we de zittingstermijn veranderen?

De personeelsgeleding in onze mr wil de zittingstermijn verhogen van twee naar drie jaar, met een maximum van twee termijnen en een rooster van aftreden voor steeds een deel van de leden. Hoe kunnen we het best overschakelen van het huidige rooster dat elke twee jaar verkiezingen kent? Er zijn nu twee aftredende en niet herkiesbare mr-leden.

De mr kan dat niet helemaal op eigen houtje regelen, want de verkiezingsprocedure is onderdeel van het medezeggenschapsreglement van de school. Daarin moet staan of er een rooster van aftreden geldt. Een mogelijke regeling naar uw wens kan vastleggen dat de zittingstermijn drie jaar is, dat elk jaar eenderde van de gekozen leden aftreedt en dat zij terstond herkiesbaar zijn.
De mr stelt bij voorkeur direct na de aanpassing van het reglement en de daaraan verbonden verkiezingen een rooster van aftreden vast. Bij voorkeur gebeurt dat op basis van vrijwilligheid. Zijn er niet voldoende leden die uit eigen beweging na een of twee jaar willen terugtreden, dan beslist het lot. De AOb adviseert niet om een maximum aantal zittingstermijnen vast te leggen. Uw mr zou als gevolg van zo'n formele regeling op een ongewenst moment opgebouwde expertise kunnen verliezen. Of iemand te lang aaneengesloten in de mr zit, is een besluit voor de kiezers, de achterban van de MR.

Verschenen in Infomr 3/2009

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren