In onderwijsgroep zijn niet alle directeuren gelijk

O jee, alweer een vacature in de schoolleiding. Op de Onderwijsgroep Noord moesten bevoegd gezag en mr keer op keer de benoemingsprocedure ‘uitvinden', aangezien er geen standaardmethode was vastgelegd. Tijd om daar verbetering in te brengen, vond het college van bestuur, en het kwam met een voorstel waarbij de mr geen rol van betekenis meer zou spelen. Slechts aan het slot van een sollicitatieprocedure zou de medezeggenschapsraad mogen instemmen met de geselecteerde kandidaat; tenzij die van een verwante instelling afkomstig is, want dan is er in de visie van de top sprake van bewezen kwaliteiten waardoor de benoeming helemaal zonder medezeggenschap kan.
Voor de personeelsgeleding in de mr van een van de onderdelen van de groep, waar tijdens dit geschil een vacature in de leiding was, ging dit alles veel te ver. De drie scholengemeenschappen verschillen te veel van elkaar om zomaar directeuren uit te wisselen en op de andere twee kreeg de medezeggenschapsraad wél een positie in de sollicitatieprocedure.
Tijdens de zitting probeerde het college van bestuur nog om het gewicht van het geschil te beperken: het zou niet gaan om een kwestie van instemming, maar van interpretatie. Dat zou het gewicht van de uitspraak sterk verminderen en de commissie maakte ter plekke op procedurele gronden gehakt van het verzoek: slechts met instemming van alle partijen kan een zaak op het laatste moment worden afgeblazen. In de uitspraak steunt de geschillencommissie de beslissing van de pmr om niet in te stemmen met de beoogde procedure: die is onvoldoende gemotiveerd, betekent een fikse breuk met het verleden, steunt niet op geldige argumenten en er is te weinig overleg met de mr gevoerd. De onderhandelingen beginnen van voren af aan en voor de actuele vacature is een mr-lid in de benoemingsadviescommissie opgenomen.

LCG WMS 104176, 26 juni 2009

Verschenen in Infomr 3/2009

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren