De wet neemt geen pauze

Pauzes, compensatieverlof, deeltijdwerk, het zijn allemaal hinderlijke onderdelen bij het inrichten van roosters.
Dat lijkt de opvatting van het bestuur van drie scholen voor primair en voortgezet speciaal onderwijs die in conflict kwam met de personeelsgeleding van de mr over taakbeleid en werktijden. Op de twaalf vestigingen wilde het bestuur alleen nog compensatieverlof mogelijk maken voor fulltimers. Ook ambulante begeleiders en onderwijsondersteunend personeel zouden kunnen fluiten naar dit in de cao vastgelegde recht. Verder zou de lunchpauze beperkt moeten blijven tot een kwartier of maximaal 20 minuten.
Deze ideeën zijn in strijd met de wet en alleen al daarom had de mr sterke argumenten in handen. De geschillencommissie licht in de uitspraak uitvoerig toe hoe een eventuele individuele uitzondering op wettelijke regelingen te bereiken valt: uitsluitend door een per geval gemotiveerde uitleg van het 'dienstbelang' en dus niet door het aanwijzen van groepen werknemers.

LCG WMS 104156, 2 juli 2009

Verschenen in Infomr 3/2009

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren