Donny Mulder: Strijdbaar in een dorp met pit

Donny Mulder geeft les aan de bovenbouw van de Gerardus Majella basisschool in Cabauw. Ze zit al drie jaar in de mr, haar termijn is eigenlijk verstreken, maar het bevalt nog steeds prima.
Hoera! Uit de oudertevredenheidspeiling (OTP) blijkt dat basisschool Gerardus Majella het rapportcijfer 7,8 scoort. Mooi resultaat, iets boven het gemiddelde van de landelijke referentiegroep. Vooral de opvallend hoge waardering voor de leerkrachten bevalt de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad natuurlijk.
Dat de ondervraagde ouders kritiek hebben op het gebouw en de speelvoorzieningen vinden alle aanwezigen in de mr-vergadering het intrappen van een open deur. De school is in een oud gebouw gehuisvest: "Qua hygiëne en omgeving lukt het je echt niet om hoger te scoren." Dat de buitenruimte niet bijzonder wordt gewaardeerd, verbaast bovenbouwleerkracht Donny Mulder weer wel: "We hebben een mega-groot plein!" Maar Arjan van de Hoek, lid van de oudergeleding, kan die score wel duiden: "Het is wel groot, maar ook leeg. Ouders willen er een groot klim-klautertoestel op. Dan ziet het er ook leuk uit."
Dat zit er op deze locatie niet meer in. Straks, bij de nieuwbouw, kan zo'n klauteravontuur er komen. De eerste, nog vrijblijvende schetsen van een architect liggen op tafel. Over een paar jaar moet de nieuwe brede school in Cabauw een feit zijn.
Hoe zit het met de voortgang, wil de oudergeleding weten. Want 'de ouders op het schoolplein', vinden dat er weinig schot in de zaak zit, merken ze. Ten onrechte, volgens Donny. Er zijn gesprekken met architecten en met het verenigingsleven van Cabauw over inbreng in de nieuwe brede school. De logopedist en fysiotherapeut komen er waarschijnlijk bij. De zaak loopt, maar blijkbaar is niet duidelijk dat er wel degelijk beweging in zit, constateert ze. "Tijd voor een nieuwsbrief, of mededeling op de site", is de conclusie.
De Gerardus Majella (108 leerlingen) maakt samen met 15 andere basisscholen in IJsselstein, Lopik, Vianen en Benschop deel uit van de Stichting Lek en IJssel. De school staat in Cabauw, dat bij de gemeente Lopik hoort. Cabauw is een kleine gemeenschap, die uit niet meer dan 1000 inwoners bestaat. Alle kinderen uit het dorp zitten op deze school, en er komen er zelfs een paar uit het aangrenzende Schoonhoven. "Ons continurooster speelt daar wel een rol in, denk ik."
Ook de andere scholen van de stichting scoren goed bij de peiling, een ruime 7 is de laagste score, Cabauw komt op de derde plaats. Maar achteroverleunen is niet aan de orde. Donny Mulder: "De Jan van Bunnik scoort een 9,2 op overblijven. Dat vind ik interessant. Daar kunnen we misschien toch wat van leren." En een pestprotocol ontbreekt nog steeds, daar zitten ouders toch wel op te wachten, weet een lid van de oudergeleding. Donny: "Volgens ons wordt er niet gepest, maar volgens de ouders wel. Daar moeten we dan toch wat mee."
Het protocol komt eraan, belooft directeur Roel Hogendoorn. Hij werkt aan een verbeterplan. Hij wil ook de sfeerthermometer van Eduniek gaan gebruiken. "Beter dan de veiligheidsthermometer. Die is nogal dwingend en nodigt niet uit om echt met elkaar te praten."
De tevredenheidspeiling moet je wel kritisch blijven bekijken, vindt de mr. Want slechts 42 procent van de ouders heeft eraan mee gedaan. Op zo'n kleine school betekent dat niet meer dan 28 respondenten. "Niet heel hoog, maar hoog genoeg om er conclusies aan te verbinden", vindt de directeur. De reden voor het relatief lage aantal deelnemers is misschien wel heel banaal, vermoedt de mr. "We hebben 'm per mail gestuurd, en dan zakt zoiets toch weg. Als je zo'n enquête op papier aan de kinderen meegeeft, gaan ouders er lekker mee op de bank zitten." Het staat genoteerd als leerpuntje voor een volgende keer.
De mr van de Gerardus Majella is een kleine: twee personeelsleden, twee ouders, en de directeur zit standaard aan tafel. Mooie bijkomstigheid: de ene ouder is professioneel accountant ("heel handig bij alles wat met lumpsum te maken heeft en ze pluist echt alle begrotingen na, dat is geweldig", aldus Donny) en de andere ouder is zelf leerkracht op een andere basisschool. Die weet dus ook van de hoed en de rand.
"We zijn een ondernemende school", vindt Donny. "met een team dat open staat voor vernieuwing en verandering." Zo krijgen de kleuters in Cabauw vanaf groep 1 Engelse les, en dat bevalt iedereen prima. De school heeft al jaren een digitaal leerlingvolgsysteem: "Daar moeten we eigenlijk eens wat meer reclame voor maken, onszelf profileren. Veel scholen doen dat nog met de hand, dit werkt veel beter en duidelijker."
De school haalt nogal eens de krant of televisie. Tijdens de cito-toets dit voorjaar, kwam het Jeugdjournaal langs na een telefoontje van Donny. De digitale variant van de test werkte de tweede dag niet, maar het cito zelf vond dat de school maar rustig af moest wachten tot de programma's wel naar behoren functioneerden. Daar had de Gerardus Majella geen zin in, en de leerlingen gingen de test verder op papier invullen. Dat kon, want de schriftelijke toetsen zijn immers ook op elke school aanwezig. Het cito protesteerde: lastig met nakijken. Maar Donny, die het, zegt ze strijdlustig, helemaal heeft gehad met die cito, besloot op papier verder te gaan en Hilversum in te schakelen. Daar waren de toetsbazen uit Arnhem dan weer niet blij mee: pech. "Misschien moeten we toch eens over stappen op een andere toets", suggereert ze.
Laatst haalde de school de krant met een tweede plaats bij de nationale onderwijsprijs. Nu is er weer 3000 euro binnengehaald met een steunproject voor een school in Kenia. Je moet een beetje flair tonen, vinden ze in Cabauw. Directeur Roel maakte een flitsende presentatie over het Afrikaanse project voor de jury. Want de manier waarop je het brengt, scheelt ook, dat weten ze. Met Rolf, leverancier en ontwikkelaar van lesmateriaal, komen er gesprekken over ideeën voor spelmiddelen die het team heeft ontwikkeld rondom reflectie op elkaar en met de kinderen. "Misschien kunnen ze ons idee uitgeven en kunnen we er zo nog wat geld mee verdienen."
Het compensatieverlof is een terugkerend punt binnen de stichting Lek en IJssel: elke school interpreteert de regeling anders, misschien is meer eenheid gewenst. De gmr gaat de zaak onderzoeken. De Gerardus Majella werkt sinds twee jaar met een continurooster. "De pauzes zijn een punt. Soms heb je maar 15 minuten op een hele dag." Gecombineerd met een zwaardere taakbelasting op zo'n kleine school ('Sinterklaas en Kerst vieren we hier net zo goed'), leidt dat al snel tot veel recht op compensatieverlof. Directeur Roel: "Ik heb echt jullie goodwill nodig. Als jullie me afrekenen op elk uurtje, leg ik het af."
Het compensatieverlof is een prettige bijkomstigheid, maar de interpretatie ervan is erg onduidelijk, vindt deze mr. "Wij leggen niet de locatie vast waar je die schooltaken dan moet doen, het hoeft bij ons niet per se op school. En volgens de cao mag je sparen. Maar kun je dan lekker alles opsparen en naar Santiago de Compostela wandelen? Nee, dat gaat natuurlijk weer niet." De opmerkingen gaan mee naar de gmr.
Er is een goede sfeer op school vindt de mr, maar tegenstellingen horen er ook bij. Toen de school opperde om een continurooster in te voeren, was er nogal wat tegenstand bij de ouders, maar er bleek toch een meerderheid vóór. En de vorig jaar geopperde invoering van door school verstrekt gezond eten en drinken voor alle leerlingen, leverde 'erg veel gedoe' op. Er werd een kleine vergoeding gevraagd van de ouders, de school verzorgde fruit en drinken. Maar moest het dan zuivel zijn, of ook aanmaaklimonade? Onbespoten fruit? De oudergeleding binnen de mr kreeg er een hoop gedoe over op het schoolplein, de emoties liepen op. Donny; "Toen hebben we als team en als mr gezegd: laat maar." Het zijn uitzonderingen, vindt ze. "De lijnen zijn hier kort. Er is geen gedoe. Als er een stuk voor de mr mist, dan loop je even naar Roel en dan is het weer klaar."


Vijf tips van Donny Mulder

1) 
Werk met elkaar op basis van vertrouwen. Als de directeur de mr kan vertrouwen, dan kan de mr hem of haar ook vertrouwen. Daardoor krijg je een hele prettige open communicatie.
2) 
Werk volgens het medezeggenschapsreglement. Hierin staat duidelijk waar zeggenschap over is en door welke geledingen instemming of advies gegeven moet worden op bepaalde onderwerpen.
3) 
Maak een jaarverslag en plaats dit op de website en deel het uit. Hierin zien ouders duidelijk wat de mr doet en betekent voor de school.
4) 
Laat mr-leden het luisterend oor zijn op het schoolplein. Roddels en achterklap kunnen dan vroegtijdig de kop worden ingedrukt, maar ook complimenten komen bij de leerkrachten in plaats van te blijven hangen.
5) 

Zorg dat je een financieel deskundige in de mr hebt zitten.

Verschenen in Infomr 2/2009

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Categorie

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren