Optreden namens mr

Ik wilde als mr-voorzitter in het weekbulletin het personeel vragen om kwaliteitsverbeteringen voor te stellen, maar de directie heeft de kopij geschrapt. Wie gaat hier nu zijn boekje te buiten?

De mr heeft het recht om zijn eigen achterban te raadplegen. Dat kan gaan over beleid en voorstellen van de directie, maar de raad kan net zo goed op zoek gaan naar punten die de achterban belangrijk vindt, bijvoorbeeld om deze vanuit het initiatiefrecht aan de orde te stellen tijdens het overleg met de directie aan de orde zou kunnen stellen. In het medezeggenschapsreglement van de school en in het centraal vastgestelde medezeggenschapsstatuut horen afspraken te staan over communicatie.
Het gaat dan wel steeds om activiteiten van de volledige mr of een geleding. Die kan het personeel benaderen, bijvoorbeeld in het weekbulletin of via een ander medium, om inlichtingen in te winnen voor het hele gezelschap. Maak dat goed duidelijk, want dit is een subtiel verschil met de positie van de voorzitter. Die kan net als ieder individueel mr-lid slechts persoonlijk informatie vergaren zonder dat dit een actie is van het 'orgaan', de medezeggenschapsraad. Dat u de mr in rechte vertegenwoordigt, zoals de wet dat stelt, gaat over de juridische positie van de voorzitter die brieven ondertekent en optreedt bij de geschillencommissie en de rechter.

Verschenen in Infomr 2/2009

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren