Als de directie ons roept

Mag mijn directeur ons als teamgeleding van de mr sommeren tot overleg zonder dat de oudergeleding daarbij aanwezig is? Ons standpunt is: Problemen bespreken we met de gehele mr, dus niet zonder de ouders.

Apart vergaderen per geleding mag van de Wet medezeggenschap op scholen, de mr beslist zelf of hij dat wil. Ouders en personeel kunnen ook ieder afzonderlijk overleg voeren met het bevoegd gezag over zaken die specifiek betrekking hebben op de belangen van deze geleding. Daar hoeft de voltallige mr dus niet bij aanwezig te zijn.
Zijn beide geledingen bij een bepaald onderwerp betrokken, zeker als er een advies- of instemmingsrecht speelt, dan overlegt het bevoegd gezag met de hele raad. Het is wel mogelijk om dit met wederzijdse instemming aan te passen in het medezeggenschapsreglement van de school.
Maar zelfs al gaat het specifiek om een 'personele aangelegenheid', dan kan de directie, schoolleiding of bevoegd gezag niet eenzijdig een verbod op aanwezigheid van de ouderleden afkondigen. Bij elk overleg bepalen beide partijen gezamenlijk wie er verder aanwezig is. Zo kan de directeur zich laten bijstaan door iemand van het stafbureau of neemt de mr bijvoorbeeld een externe deskundige mee.
Als de personeelsgeleding van de mr aanwezigheid van de oudergeleding op prijs stelt, is dit dus een bespreekpunt. De directeur kan dit niet onbespreekbaar verklaren en mag ook de bijeenkomst niet boycotten. Het bevoegd gezag is namelijk wettelijk verplicht om de mr te informeren en om overleg te voeren.

Verschenen in Infomr 2/2009

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren