Hard tegen hard over de schoolgids

Wie beslist over de tekst in de schoolgids waar de lezer informatie krijgt over de activiteiten van de mr? Dat zal de mr zelf toch wel zijn, vonden de leden op een basisschool. Staat er niet in de wet dat de oudergeleding instemmingsrecht heeft op de gids?
Maar in de tekst die het bestuur ter instemming voorlegde, stond als gevolg van vertraging nog niets over de mr. De medezeggenschapsraad leverde vervolgens een bijdrage in, gelijktijdig met de goedkeuring voor de rest van de gids. Vervolgens bleek dat het bestuur de mr-paragraaf niet voor zijn rekening wilde nemen: met de zomervakantie voor de deur, kwam het voorstel om dan maar dezelfde passage als het jaar ervoor op te nemen.
Maar de mr wilde juist iets anders, vandaar de nieuw aangeboden tekst. De leden bleven op hun strepen staan en trokken de verleende instemming op de gids weer in. Deze verscheen wel, want dat moet ook van de wet, maar dan met de mededeling dat over de inhoud van de mr-beschrijving nog geen overeenstemming was bereikt.
De vakantie koelde de zaak niet af en daarom stonden mr en bestuur uiteindelijk tegenover elkaar bij de geschillencommissie. Daar claimde het bestuur de eindverantwoordelijkheid over de gids, inclusief de mr-informatie. De medezeggenschapsraad bleek de zaak hoog te hebben zitten: uit dit meningsverschil zou blijken dat het bevoegd gezag de mr niet serieus neemt, terwijl die probeert te controleren of bestuur en directie vastgesteld beleid goed uitvoeren.
De commissie laat de achterliggende conflicten buiten beschouwing en concentreert zich op de procedure: volgens de wet gaat het om de volledige schoolgids en moet de oudergeleding instemming verlenen, dus niet de hele mr. Dat onderdeel van de procedure dient de school eerst correct af te wikkelen. Blijft het meningsverschil bestaan, dan kan de commissie zich er nogmaals over buigen. 

LCG WMS 08.030, 1 april 2009

Verschenen in Infomr 2/2009

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren