Joop van Mechelen: 'Ik ben niet iemand voor de achterhoede'

Scheikundeleraar Joop van Mechelen is voorzitter van de mr van het Guido de Brès, een brede gereformeerde scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo in Amersfoort. "Ik wil altijd vooraan zitten."
Hij zit al een jaar of tien in de mr, dus Joop van Mechelen weet hoe het werkt. "We hebben nu een aantal nieuwe locatieleiders, die snappen het blijkbaar nog niet. Ze vergeten dat wij er als mr tussen zitten. Ik hoorde in de wandelgangen iets over een verbouwing, dus dan stap ik erop af: 'Dat plan moet je éérst naar de mr sturen.' Moet dat, is dan de vraag, dan duurt het nog langer. En dan zeg ik: ja, maar het moet wél."
Vermoedt hij opzet, wordt de mr omzeild? "Nee. Dat is echt geen kwade trouw. Het is onwetendheid."
Dat soort misverstanden krijg je bij een ingrijpende reorganisatie, zoals het Amersfoortse Guido de Brès net achter de rug heeft. Komt vanzelf weer goed, daarvan is Van Mechelen overtuigd. Want de medezeggenschap functioneert hier prima, vindt hij: "Wij voelen ons serieus genomen. Onze directeur gebruikt ons als klankbord. Wij zijn de basis waar hij mee moet werken en hij vindt het fijn om een strategisch beleidsplan of zoiets, in een vroeg stadium met ons door te praten."
Er is voor twaalf uur per week een ambtelijk secretaris, die zit ook in het aansturingsteam. Dit heeft voorafgaand aan de plenaire mr een agendavergadering en maandelijks overleg met de directie. De mr van het Guido de Brès kent commissies 'onderwijs, personeel en organisatie', 'kwaliteit en identiteit' en een leerlingencommissie. Deze subgroepen vergaderen twee weken voorafgaand aan de plenaire mr.

Het systeem werkt goed, vindt iedereen. In de mr-hoek op de site van de school staat te lezen: "Het is niet de bedoeling om beleid te gaan schrijven, maar wel actief met de school mee te denken in plaats van alles over je heen te laten komen."

Daad van opstand
Het Guido de Brès is een gereformeerde scholengemeenschap. Elke vergadering begint met gebed en eindigt met het gezamenlijk danken van God. Maar de achtergrond is nooit reden geweest om medezeggenschap ter discussie te stellen, zoals wel het geval was op andere gereformeerde scholen. Die vroegen in het verleden massaal ontheffing aan, omdat medezeggenschap een daad van opstand tegen het bevoegd gezag zou zijn.
Sinds de Wet medezeggenschap op scholen in 2007 in werking kwam, kan dat niet meer. "In het begin mochten er geen leerlingen in de mr, dat herinner ik me nog wel", zegt Van Mechelen. Nu vergaderen er maar liefst vier leerlingen trouw mee. Er staat dan ook een vergoeding van 25 euro per vergadering tegenover. Dat is geen kattenpis, ook al omdat er ook nog maandelijks een vergadering van het aansturingsteam bij hoort en wie daar komt opdagen, strijkt dezelfde beloning op.
Joop van Mechelen: "Er is wel een tijd geweest dat ze niet zoveel deden, er alleen maar stil bij zaten. Toen hebben we ze even stevig aan de oren getrokken, dat kan natuurlijk niet." Secretaris Tom Lantsheer vult instemmend aan: "Ik leid ze een beetje op, want in de leerlingenraad zijn ze toch vooral bezig met welke automaten ze in school willen hebben. Ik leg de stukken uit, en wil ze zo ver krijgen dat ze zich een mening kunnen vormen. Als je ze alleen laat, dan komen ze volgens mij al snel niet meer."
De mr heeft bepleit dat de leerlinggeleding studietijd als compensatie kreeg voor het mr-werk, bij het vak management en organisatie, maar dat is nog niet gelukt.

Bij het front
Van Mechelen is iemand die het belangrijk vindt om vooraan te zitten, zegt hij. "Op allerlei terreinen. Ik wil erbij zijn, weten wat er gebeurt. Ik ben scheikundeleraar en nu als auteur betrokken bij een nieuwe methode, ik ben veldadviseur bij de Stichting Leerplan Ontwikkeling geweest. Ik ben niet iemand voor de achterhoede, ik wil bij het front zitten. Meedenken op een bepaald niveau." En de medezeggenschap heeft hier niveau, vindt hij. Er wordt geïnvesteerd in scholing, ook de oudergeleding volgde onlangs een cursus bij de AOb, en er wordt stevig gediscussieerd.
Er was in het verleden weleens gedoe met het bevoegd gezag: toen de mr bijvoorbeeld ontdekte dat een aantal sectordirecteuren behoorlijk hoger ingeschaald was zonder dat de mr daarin was gekend. Er zijn stevige discussies gevoerd over het taakbeleid en het formatieplan, en er is wel eens gedreigd met een gang naar de geschillencommissie. Maar uitvoering van dat dreigement bleek nooit nodig. Joop van Mechelen: "Tegenwoordig is de sfeer beter. Als er iets is, dan gaan we zo snel mogelijk naar elkaar toe om het erover te hebben. Als aansturingsteam zitten we elke maand met de centrale directie om tafel."

Human dynamics
De sfeer tijdens de vergadering is ontspannen. Bijna iedereen praat volop mee, ieders belang komt voor het voetlicht. Het plan voor een studiedag over de zelfstandigheid van de leerling blijkt bij de oudergeleding meer aan te slaan dan bij het personeel. Dat ziet meer in het onderwerp 'human dynamics'. Wat voor dynamiek? Het begrip is onbekend bij de leerlingen aan tafel, maar die worden snel bijgepraat: "Human dynamics gaat over welke rol en persoonlijkheid je hebt binnen de mr."
De ouders hebben iets gehoord over een tevredenheidsonderzoek. "Dat willen we wel zien." De leerlingen hebben vernomen dat er soms ingeleverd werk van leerlingen verdwijnt "en dan krijg je een 1". Speel door naar de leerlingenraad, zeggen de mr-collega's: "Wat kun je als leerling doen als je het gevoel hebt onrechtvaardig behandeld te worden?"
Het advies over de begroting blijkt door ziekte nog niet rond, terwijl de tijd begint te dringen, en de mr ook wel vraagtekens heeft bij een aantal punten: er zijn relatief veel reserveringen: "Is het wel nodig, om dat geld op te bergen? Een risicoanalyse ontbreekt ook." Er is weinig geld voor professionalisering van vakdocenten: "Het gaat vooral op aan het upgraden van een bevoegdheid." Nog meer rolt over tafel: een deel van de personeelskosten wordt aan andere dingen besteed, de besteding van het projectgeld is weinig inzichtelijk en we willen groeien, maar past dat wel in het gebouw?
Vragen zat, de antwoorden zijn onvolledig, dus nog maar een keer uitstel vragen van het advies over de begroting, is het pragmatische besluit. "Het gaat toch gewoon door." En als dat uitstel niet wordt verleend? "Dan hebben altijd nog initiatiefrecht. Dan maken we daar gebruik van om onze adviezen te geven."
Verderop in de agenda klinkt gemopper over de klachtenrapportage" "Die willen we voortaan geanonimiseerd krijgen." De oudergeleding in de mr blijkt uit de algemene ouderbijdrage te worden bekostigd in plaats van uit de schoolmiddelen: "Dat kán toch niet. Met de cd overleggen." De centrale directeur, blijkt de spreker te bedoelen.
Er ontstaat discussie over de ratio's in het formatiebesluit. Voorzitter Joop van Mechelen blijkt een échte docent: "Weet iedereen hier wat ratio's zijn? Weten de leerlingen die daar achteraan zitten te kletsen dat? Nee. Dat dacht ik al." Van Mechelens autoritaire aanpak wekt de irritatie van een ander mr-lid: "Ik vind niet dat je dat zo moet zeggen." En dan is de voorzitter ook weer niet te beroerd om het boetekleed aan te trekken. In deze mr is het boter bij de vis.
Als te snel naar de zin van de oudergeleding geconstateerd wordt dat 'de mr' niet over de gratis schoolboeken gaat, klinkt er protest. "Als het bedrag te laag blijkt en we moeten bijbetalen, dan gaan we er wél over. Komt er een boekenfonds, hoe staat het ervoor: dat willen we weten. Daar hebben we recht op." En kent de personeelsgeleding (pg) het Elsevier-rappport wel, waar de vmbo-afdeling van het Guido de Brès laag scoorde? Nee? Dan stuurt een ouder wel even een kopietje op. Ook om later graag te horen "wat jullie daaraan willen gaan doen."
De leerlinggeleding blijkt mooie plannen te hebben voor de besteding van de kwaliteitsgelden: leuke headsets en programma's om taal te oefenen. Dat gaat mee. Het ontbreekt op school aan kleine kamers voor leerling-mentor gesprekken, vindt een personeelslid. "Als je een lokaal zoekt, zit alles altijd vol." Kunnen de kwaliteitsgelden niet worden ingezet om mobiele units te kopen, spreekhokjes? Of moet het geld echt voor taal en rekenen worden gebruikt? De spreekhokjes worden ter plekke omgedoopt in biechthokjes en het aansturingsteam belooft het uit te zoeken.
Veel moet worden meegenomen naar het overleg met de centrale directeur. Het cd-at overleg. Nee, het mt-at-overleg, zoals een ander het noemt. Het 'alfabet-overleg', klinkt er een compromis.
Dan is het tijd voor het dankgebed. Vervolgens gaat er - gereformeerd! constateert de verslaggeefster - een rol pepermuntjes rond. Toeval, blijkt even later. Stukken in de tas, tijd voor de nazit: "We gaan nog even een biertje drinken."

Vijf tips van Joop van Mechelen:

1) Geef mr-leden in het begin van hun loopbaan binnen de mr een cursus.
2) Vraag wie zich wil specialiseren, zodat er specialisten binnen de mr komen. Zij weten dan waarover het gaat. Bijvoorbeeld een cao-deskundige, één op het gebied van formatieplan en taakbeleid, één op het gebied van ouderbijdrages enzovoorts.
3) Zorg voor goede kennis bij de schoolleiding over wanneer de mr waarover moet spreken.
4) Maak een samenwerkingsovereenkomst met de schoolleiding waarmee het 
vertrouwen over en weer wordt bevorderd.
5) Laat de besluitvorming binnen de mr voorbereiden door commissies. Dan kunnen 
de vergaderingen snel besluiten nemen.

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Categorie

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren