De 'D-wachtkamer' moet van tafel

"Jaloersmakend, dat is het,'' verzucht Jan Menger, in zijn hoedanigheid als pgmr-lid van de CVO Groep Utrecht Zuidoost.

Hij weet van scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam waar nu al bijna alle personeelsleden C-functies hebben en straks heel veel D-functies ontstaan. Menger kent ook een scholengroep in het Gooi waar het bevoegd gezag de functiemix als een kans ziet om iedereen vanaf komend schooljaar in een C-functie te zetten. Zijn eigen organisatie is nog lang niet zo ver. "Bij ons is de centrale raad van bestuur vooral sceptisch. Ze geloven er niet echt in."

Overleg
De CVO Groep opende al in oktober het overleg tussen bestuur en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad over de invoering van de functiemix. Menger is één van de drie financiële specialisten in de raad. Hij ergert zich er al jaren aan dat bij zijn werkgever eerst geld naar de gebouwen en inventaris gaat, vervolgens naar directie en stafbureau en pas daarna naar betere salarissen voor onderwijsgevenden. "Wij hebben dus nu echt veel te weinig C- en D-functies en hebben een flinke inhaalslag voor de boeg", zegt hij. "Bij die andere scholen proberen ze al jaren de overheadkosten zo laag mogelijk te houden."

Aan de rem hangen
Het bevoegd gezag lijkt tot nog toe aan de rem te hangen. Zo opperde het bestuur om in 2014 een 'wachtkamer' in te richten. Dan promoveer je wel naar een D-functie, maar zonder bijbehorende salarisverhoging. Het bestuur vreest namelijk dat er te weinig geld gaat komen uit Den Haag om D-salarissen uit te betalen. "Dat idee, daar liggen wij dwars voor. Je moet ervan uitgaan dat volstrekt heldere afspraken, die zijn vastgelegd in de cao, gewoon door alle partijen worden nagekomen", zegt Menger. Hij vermoedt dat zijn bevoegd gezag de kosten te hoog en de inkomsten te laag inschat. "Vandaar die te zuinige instelling op dit moment."

Discussie
Ook woedt in Zeist en ommelanden de discussie voor wie die D-functies eigenlijk zijn. Ze lijken vooral terecht te gaan komen bij docenten in de bovenbouw van havo en vwo. Terwijl er ook op de vmbo-afdeling mensen lopen die van grote waarde zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en dus van de school. Een ander punt van zorg is de verdeling van de beter betaalde functies over de vijf CVO-vestigingen. Menger zou dat het liefst op schoolniveau geregeld zien. Het bevoegd gezag kiest 'veiligheidshalve' liever voor centraal. Dat kan, want de vijf scholen hebben een gezamenlijk brin-nummer. De discussie woedt voort: "Het motto van de CVO Groep is altijd dat de vestigingen zoveel mogelijk als zelfstandige school moeten worden gezien. Je begrijpt, aan het herschrijven van de functies zijn we nog niet begonnen!"

Verschenen in Infomr 1/2009

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Categorie

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren