Centrale dienst onder aparte stichting

Ons bestuur van twaalf scholen betaalt voorzieningen op gemeenschappelijk niveau door een deel van de cfi-bekostiging af te romen. De werknemers van de centrale dienst werken bij een aparte stichting, die voor 80 procent wordt gefinancierd uit onze onderwijsgelden. Wij hebben volgens het bestuur niets te vertellen over vaststelling van de centrale formatie. Waar blijft zo de instemmingsbevoegdheid die artikel 16 van de wms ons geeft over de vaststelling van de formatie voor bovenschools personeel?

Het gaat hier om samenwerking tussen twee rechtspersonen. Uw gmr heeft geen medezeggenschap over de werkwijze van de andere stichting en de centrale dienst. De begroting van de andere stichting is een zaak van het medezeggenschapsorgaan daar. U kunt het wel in eigen huis zoeken: de gmr heeft adviesrecht over de middelen die bestemd zijn voor het 'inkopen' van de centrale dienst. Daarnaast heeft de gmr adviesrecht als er een wijziging optreedt in de samenwerking. Mocht zo'n verandering personeel van uw scholen raken, dan heeft het personeelsdeel van uw gmr op dat onderdeel tevens een instemmingsrecht. Mochten beide stichtingen dezelfde directie en bestuur hebben, dan is er feitelijk sprake van één organisatie. Het kan dan wenselijk zijn om ook de medezeggenschap als een geheel te organiseren, inclusief de wettelijke advies- en instemmingsrechten en participatie van de centrale dienst binnen de gmr. Daarover kunt u het gesprek met uw bestuur openen. Blijven de meningen verschillen, dan is het mogelijk de geschillencommissie om een uitspraak te vragen.

Verschenen in Infomr 1/2009

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren