Op het matje?

Tijdens de laatste mr-vergadering, waarbij de directeur niet was uitgenodigd, bleek zijn houding veel van onze pmr-leden dwars te zitten. De emoties bij zowel ouders als personeel liepen hoog op. Het onderwerp stond niet op de agenda. Een personeelslid is toen boos opgestapt en naar de directeur gegaan om hier melding van te doen. De directeur heeft meteen het bestuur ingelicht en wil nu de pmr horen over deze zaak, dus zonder dat de oudergeleding van de mr aanwezig is. Mag hij dit eisen?

Meningsverschillen tussen mr-leden moet de raad zelf oplossen. De directeur heeft hier principieel geen rol, omdat hij de overlegpartner en daarmee tegenspeler van de mr is. Het is verkeerd om mr-problemen aan de directeur te melden. In de beschreven situatie mogen mr-leden ervan uitgaan dat het besprokene vertrouwelijk is. Door uit de school te klappen, beschadigt het betrokken mr-lid de raad als geheel. Ons advies is het gebeurde intern door te spreken en bindende afspraken te maken. Indien iemand hier niet aan wil meewerken, kan de raad dat mr-lid uitsluiten, zoals geregeld in het medezeggenschapsreglement.
De directeur heeft niets te eisen, maar dient zijn vraag aan de hele raad te stellen. Geen enkele mr is de directeur verantwoording schuldig over het verloop van een bijeenkomst. Praten naar aanleiding van het opgedoken ongenoegen kan altijd, maar dat raakt de mr als geheel en dus moeten de voorzitter en een vertegenwoordiging van de ouders gelegenheid krijgen daarbij te zijn. Mocht het conflict escaleren, dan geeft lid 5 van artikel 6 van de wms de mr gelegenheid om een beroep op het bestuur te doen.

Verschenen in Infomr 1/2009

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren