Gilbert Schyns: Samen al jaren in actie voor de nieuwbouw

Gilbert Schyns staat als leerkracht voor groep 7 op openbare Daltonschool Rijnsweerd in Utrecht. Huisvesting staat bijna elke vergadering op de agenda van deze mr. Er staan al járen tien noodlokalen op het schoolplein. Gilbert: "We hebben een team van 27 leerkrachten maar we hebben geen eigen ruimte om met z'n allen te zitten. Dat is best heavy. Het wordt hoog tijd dat de gemeente beseft dat dit snel opgelost moet worden."
Ook deze vergadering begint met het agendapunt nieuwbouw. Om de zaak beheersbaar te houden, wordt van tevoren afgesproken dat het daar maximaal een uur over mag gaan. De frustratie is groot bij de mr-leden. Er is sprake van een impasse. De gemeente Utrecht heeft al bijna drie jaar een bedrag van 110 miljoen voor een masterplan scholen beschikbaar, maar er is nog geen paal de grond in gegaan.
De tactiek wordt besproken: er moet een afspraak komen met wethouder Rinda den Besten, zij moet ervan doordrongen raken dat het water de kinderen, de leerkrachten én de ouders aan de lippen staat. Het binnenklimaat is om te huilen: "Sommige kinderen weten niet beter, maar voor de leerkrachten is het een ramp." Er zijn kinderen die al in de middenbouw zitten, maar wiens schooltijd zich tot op dit moment uitsluitend in noodlokalen heeft afgespeeld. Omwonenden kijken al jaren tegen een rij barakken aan.
De discussie draait rond termen als 'diplomatieke druk', 'concrete toezeggingen' en 'spelen op het verantwoordelijkheidsgevoel van de wethouder'. Een 'nee' wordt niet gepikt: "Als het op niks uitloopt, dan gooien we het in de pers." Dat middel werd al eerder met succes beproefd: OBS Rijnsweerd haalde met de vorige acties het jeugdjournaal, RTV Utrecht en verschillende kranten en dat vindt de gemeente níet leuk. "We sturen ook weleens een brief direct naar de raadsleden. Dat vindt de gemeente ook niet elegant, maar het werkt wél."

Volgende punt in verband met mogelijke actie: informatie aan de ouders. Een ouderlid: "We moeten nu alvast gaan opwarmen, die actiebereidheid moet je oproepen, je kan niet om 1 voor 12 iets roepen en verwachten dat ze meedoen." Een 'mea culpa' richting ouders, omdat ze zolang niets hebben gehoord, kan ook geen kwaad, suggereert ze. Volgens de aanwezige leerkrachten zo'n excuusbericht eigenlijk onzin. "Maar het lijkt me toch verstandig. Zo wordt het wel beleefd buiten op het schoolplein. Dat is voor ouders tóch anders dan jullie het beleven", houdt deze moeder vol.

Verjongende populatie
De school is veel harder gegroeid sinds 1997 dan iedereen had verwacht, zegt Gilbert. Rijnsweerd is een fraaie, ruime woonwijk aan de oostkant van Utrecht, met een zich steeds weer verjongende populatie. In 2001 kreeg de school nieuwbouw. OBS Rijnsweerd trok samen met twee andere gebruikers - kinderopvangorganisatie SKON en Rond de Zwangerschap - in een nieuw pand. Dat voor de school, buiten ieders verwachting, al snel te klein bleek.
De directiekamer en de lerarenkamer zijn meteen na oplevering in 2001 omgebouwd tot leslokaal. Het nieuwe gebouw, een geboortegolfje, maar vooral de profilering als Daltonschool en een 'Eigen leren traject' zorgden voor een enorme toeloop, zodat er al snel weer noodlokalen bij werden geplaatst. Er zijn nu 17 groepen, waarvan 5 kleutergroepen. De bouwtekeningen liggen klaar voor de uitbreiding met een extra vleugel, het geld is er blijkbaar bij de gemeente, maar toch gebeurt er niks. Een situatie waar ook andere scholen in de stad van te lijden hebben, weet de mr van 'off-the-record-contact' met een collega-school. "Overal in Utrecht speelt hetzelfde."
Rijnsweerd is een heerlijke wijk om als leerkracht te werken, vindt Gilbert, die er al 20 jaar voor de klas staat. "De kinderen zijn leergierig, de ouders zijn merendeels hoog opgeleid, dat is fantastisch om die in je mr te hebben. Je kunt op hoog niveau discussiëren, het zijn mensen die bijvoorbeeld heel goed weten hoe ze met bestuurders om moeten gaan." Als er een brief naar de gemeente gaat, zijn er altijd wel ouders die even meekijken en meeschrijven. "En dan komt er iets uit, dat kun je zó in de NRC zetten", grijnst Gilbert.

Actiebereidheid
De mr is bevolkt met 'nette, deskundige mensen', vindt Gilbert, maar de actiebereidheid groeit. De oudergeleding van de mr loopt makkelijk vol: er zijn zelfs verkiezingen nodig. Onder het personeel is het enthousiasme soms iets minder groot, - er zijn al zoveel werkgroepen en vergaderingen waar inbreng wordt verwacht - "maar het lost zich wel op, omdat het binnen het taakbeleid valt."
Zelf zit hij al jaren in de mr, juist om bijvoorbeeld actie voor nieuwbouw te kunnen voeren als dat nodig is. "En ik vind het belangrijk om mee te praten: niet alleen over mijn eigen klas, maar over het hele schoolgebeuren."
De inbreng van ouders is groot in deze mr. Het zijn overduidelijk mensen die gewend zijn om te vergaderen, te overleggen, compromissen te sluiten en te overtuigen. Steeds weer wordt gevraagd naar de mening van het team, de mening van de (ditmaal niet aanwezige) directeur. Er wordt open gediscussieerd. Over de noodzaak van een hek bijvoorbeeld, bij een sloot naast de school. Tijdens de buitenschoolse opvang is een kind in de sloot geduikeld, en zelf weer uit het water geklommen. Kwestie van toezicht, vinden de leerkrachten. Tijdens schooltijd gebeurt dat niet. Een hek past niet in de visie van de school. Er zijn overal sloten in de wijk, het gaat erom de kinderen eigen verantwoordelijkheid te leren. "Maar als het mis gaat", stelt één van de ouders, "dan is dat natuurlijk verschrikkelijk. En dan heeft de school wél de naam. Dan heb je niets gedaan om het te voorkomen."
Maar als hij moet kiezen tussen twee dagen een remedial teacher of een hek bij de sloot, dan kiest hij zondermeer voor het eerste, brengt een andere ouder in. Misschien moet de directeur nog eens met de bso om tafel, om het over ieders verantwoordelijkheden te hebben, besluit de mr. "De dialoog tussen de gebruikers van dit gebouw kan nog verbeteren."
Verplicht vast punt op elke mr-vergadering: Dalton onderwijs en het 'Eigen leren traject'. Het loopt allemaal wel goed, is de heersende opinie: er wordt gekeken naar een nieuwe cursus voor het personeel - er zijn weer een aantal nieuwe leerkrachten -, en de Dalton-visitatie komt eraan. Wat moet de mr daarmee? "Jullie krijgen een gesprek", weet een leerkracht.

Zwakke leerlingen
De oudergeleding van de mr dringt erop aan dat de interne begeleider (ib) een keer langskomt, om een toelichting te geven over de zorg voor zwakke leerlingen. Hoe zit het met de taakverdeling tussen de ib en de remedial teacher? "We weten er gewoon te weinig van. Wie beslist of een kind dat krijgt, op hoeveel uren heb je recht, dat willen we allemaal weten. Ik hoorde laatst van iemand wiens kind al drie maanden rt bleek te hebben terwijl ze dat als ouders niet eens wísten."
De personeelsgeleding voelt zich duidelijk aangevallen: "Dat lag toch wat anders..." En: "Als jullie van ouders horen dat ze vragen hebben over dat onderwerp, waarom kloppen die dan niet bij ons aan?" De ib-er krijgt binnenkort een uitnodiging om langs te komen, wordt besloten.
De behandeling van de begroting is snel klaar. "Een invuloefening. Er is financieel nauwelijks vrije ruimte, de marges zijn klein en er is nauwelijks geld voor vernieuwing. Dat constateren we als mr, en daar zijn we niet blij mee. Maar met de begroting gaan we akkoord."

Pauzes opsplitsen
Het tekort aan overblijfkrachten, ook een vaker terugkerend punt. Er was een voorstel van de directie om de pauzes van leerkrachten op te splitsen, een idee dat de oudergeleding wel aansprak. Maar de personeelsgeleding denkt daar heel anders over: "Wij zien dat als een taakverzwaring, en zo hebben we onderling nauwelijks mogelijkheden voor contact." Er is nog geen besluit genomen, maar de directeur zal een tijdelijke oplossing aandragen. "Hier lopen de belangen van de verschillende leden van de mr duidelijk uiteen", constateert de voorzitter. En het punt komt dus terug als er een concreet voorstel ligt.
Laatste punt: de penningmeester maakt bekend dat hij met onmiddellijke ingang zijn taken neerlegt. Dat is duidelijk een aderlating. De voorzitter: "Want jij hebt het voor elkaar gekregen dat de opbrengst van de 'verplicht' vrijwillige ouderbijdrage maar liefst 99,9% is op deze school!"


Vijf tips van Gilbert Schyns

1) Werf deskundige ouders voor je mr.
2)  Enthousiasmeer collega's, laat zien dat het interessant en leerzaam is om mee te denken over schooloverstijgende onderwerpen.
3)  Bepaal speerpunten in je agenda.
4) Maak een jaarplan waarbij voldoende tijd is voor ieder punt.
5) Laat je als mr niet opjagen, maar behandel moeilijke zaken doordacht en rustig.

Verschenen in Infomr 4/2008

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Categorie

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren