Fuseren op papier?

Onze school zit onder de opheffingsnorm en moet fuseren met een van de andere vijf scholen onder ons bestuur. Wij hebben begrepen dat het bestuur een fusie van brinnummers wil: op papier gaan we samen, maar in de praktijk blijven we zolang mogelijk zelfstandig bestaan. Is dit mogelijk?

Op papier is uw school na de fusie een locatie van een van de andere scholen. Of dit in de praktijk toch zelfstandigheid betekent, hangt af van afspraken over de ruimte voor een eigen beleid. Van belang hierbij zijn de taken en bevoegdheden van de schooldirecteur en de locatiedirecteur. In het managementstatuut hoeveel ruimte zij van het bestuur krijgen. Ook bepalend is de gelegenheid om binnen het schoolplan een eigen onderwijskundige inrichting vast te leggen.
Het fusievoorstel moet een en ander duidelijk maken en de medezeggenschapsraden van beide scholen hebben instemmingsrecht. Voor de volledigheid nog dit: de gmr heeft bij deze scholenfusie geen rol. Die is alleen bevoegd bij besluiten die alle of een meerderheid van de aangesloten scholen aangaan.

Verschenen in Infomr 4/2010

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren