Notulen teamvergadering naar de mr?

De mr heeft het team gevraagd om doorsturen van de notulen van de teamvergaderingen. Binnen het team wordt daar heel verschillend over gedacht. Mag de mr dit eisen? Mag het team dit weigeren?

Formeel gesproken is alleen het bevoegd gezag, meestal de directie die het schoolbestuur vertegenwoordigt, verplicht om de mr van informatie te voorzien. Bij dit punt is van belang of de mr kan onderbouwen dat de raad de gevraagde informatie nodig heeft bij het uitoefenen van zijn taken, namelijk het beoordelen en overleggen over het gevoerde en te voeren beleid.
Uiteraard mag de mr aan het team om de notulen vragen, vragen staat immers vrij. Het team is niet verplicht ze zonder meer te verstrekken. Een besluit kan afhankelijk zijn van de inhoud: gaat het om het namens het bevoegd gezag te voeren beleid? Ook kan een rol spelen of het bevoegd gezag zelf over de gevraagde notulen beschikt.

Verschenen in Infomr 4/2009

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren