Moet deelraad faciliteiten delen?

Wij zijn een deelraad verbonden aan een locatie van een VO-school. De locaties van deze school waren voorheen aparte scholen, elk met een eigen mr. Na de fusie zijn de locaties in grote mate zelfstandig gebleven met elk een integraal verantwoordelijke locatieleiding met ruim mandaat. Zowel de personeelsfractie van de centrale mr als van de deelraad is het oneens met de uren die beschikbaar zijn voor het lidmaatschap van de deelraad. De directie beroept zich erop dat in de cao-vo niet gesproken wordt over een deelraad, maar alleen over een gmr en mr. Zij verdeelt dus de in de cao genoemde uren voor mr-leden over alle leden van de cmr en deelraden. Is dit juist?

De genoemde uren in de cao-vo zijn een minimum waar ieder personeelslid in de mr recht op heeft. Deze uren delen met leden van deelraden kan alleen als de pmr daarmee akkoord gaat, de directie kan dit niet opleggen.
Het is inderdaad vervelend dat de cao deelraden niet noemt, maar dat is geen bewuste keuze van de cao-partijen geweest. Wanneer de instelling kiest onderdelen van het personeelsbeleid te mandateren aan de locatiedirectie, heeft dat gevolgen voor de medezeggenschap. Werkt de medezeggenschap met deelraden, dan is het logisch om de personeelsvertegenwoordiging uren beschikbaar te stellen. Hoeveel dat moeten zijn, is te bepalen door het tijdsbeslag van deelraadswerk in kaart te brengen en er vervolgens afspraken over te maken met de werkgever.

Verschenen in Infomr 4/2008

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren