Geen hulp bij onduidelijkheden

Is het eindelijk mogelijk docenten in het voortgezet onderwijs hoger in te schalen vanwege hun kwaliteiten in de les, kiest de rector toch weer voor indeling in deze LC-schaal op basis van andere taken. De mr van de scholengemeenschap baalt en moppert, want zo was het in 2005 niet afgesproken met de vorige schoolleiding. Uitvoering van die afspraken heeft al veel te lang geduurd.

De zaak bij de geschillencommissie spitst zich toe op de waarde van de 'instemming' door de personeelsgeleding in de mr toen in 2007 een notitie over een inhaalslag op tafel lag. Welke kanttekeningen zijn er precies gemaakt? Past het volgende document, een invoeringsnotitie, bij die instemming of sluipt er nieuw beleid binnen waarover de mr opnieuw moet spreken? De rector en het bestuur vinden van niet: goed docentschap was dé voorwaarde van de mr voor benoemingen in een LC-functie en daarbij passende voorwaarden staan in de functieprofielen. Bovendien kwam het protest pas een maand na de benoemingen en is de mr er dus te laat bij.
Maar gaat het hier wel over een zaak waar de commissie iets van mag vinden? Nee, concluderen de leden na de uiteenzettting van de standpunten. Hier is niets meer aan de hand dan onduidelijkheid over gemaakte afspraken tussen twee partijen. Dat is iets anders dan een aanwijsbaar geschil over advies of instemming en dus verklaart de commissie zichzelf niet bevoegd.
LCG WMS 08.005, 3 juli 2008

Verschenen in Infomr 4/2008

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren