Jan Willem Broeders: Professionele 'sparring partner' voor het college van bestuur

Jan Willem Broeders bemoeit zich al 15 jaar actief met de medezeggenschap op de scholen waar hij les geeft. ‘Wat begon als eigenbelang, werd de wil om me in te zetten voor het groepsbelang.'
Linker Maasoever Combinatie. Die naam associëren we in eerste instantie met een groot bedrijf: een projectontwikkelaar of iets in de logistiek, met enorme vrachtauto's die door heel Europa rijden.
Groot is de LMC zéker. Er zijn 1200 personeelsleden, 8000 leerlingen, 27 vestigingen en 7 brin-nummers. Maar wie de LMC-site bekijkt, ontdekt meteen dat het alleen de naam is die megalomaan aandoet. 'Kleinschalige en veilige leeromgeving', 'glasheldere regels', 'zorgzaamheid': dat is de terminologie en de sfeer waar deze Rotterdamse onderwijsreus (van praktijkonderwijs tot en met gymnasium) zich graag mee afficheert.
LMC is één van de drie grote schoolbesturen in Rotterdam, naast CVO (christelijk voortgezet onderwijs) en BOOR (bestuur openbaar onderwijs Rotterdam, het grootste schoolbestuur van Nederland). Met 27 vestigingen is medezeggenschap bij LMC een logistieke operatie waarbij vergaderingen van commissies, dagelijks bestuur, mr, cmr, gmr en college van bestuur allemaal op elkaar afgestemd moeten worden. Er is dan ook een dichtgetimmerd schema, laat Jan Willem Broeders (52 jaar) zien.

De faciliteiten zijn in orde: wie zich binnen deze scholengroep om medezeggenschap bekommert, is bijvoorbeeld elke maandagmiddag vrij geroosterd. Iedereen krijgt een gelijk aantal uren voor het mr-werk, dat hangt niet van het aantal leerlingen van de locatie af.
Terecht, vindt Jan Willem Broeders: "Er wordt van een gmr-lid heel wat professionaliteit gevraagd. Je moet toch gesprekspartner kunnen zijn van een college van bestuur, dan heb je het over fulltime bestuurders."

Scholing
Er wordt fors ingezet op scholing en binnen de gmr zijn drie commissies: financiën, arbeidsvoorwaarden en schoolzaken, waarvan hij zelf in de eerste twee zit. Regelmatig worden er gastsprekers uitgenodigd, met een specifieke deskundigheid. "Bijvoorbeeld iemand die goed in de voorzieningen op zorggebied zit. Als school betaal je mee aan allerlei voorzieningen en rapporten. Dan wil je ook deskundig zijn en de inhoud daarvan beïnvloeden."
De gmr is hét platform waar spijkers met koppen worden geslagen, omschrijft Jan Willem Broeders. Zo stond de gmr aan de basis van de overstap van Arboned naar Achmea. "Het verzuimbeleid functioneerde niet naar behoren. Het was pappen en nathouden, er gebeurde weinig in de preventieve sfeer en het verzuim was echt aan de hoge kant. Toen zijn ze beiden op ons initiatief bij de gmr geweest en hebben we ons erin verdiept. We hebben gekozen voor een soort prestatiecontract met de verzekeraar: dat klinkt voor velen als een vies woord, maar het kan ook positief zijn, als alles partijen meedoen. We gaan het verzuim nu monitoren en proberen de kern aan te pakken. Dat monitoren doen we als gmr: ons bestuursbureau is relatief klein en kan niet alles."

Levensbeschouwing
Jan Willem is net weer voor een periode van vier jaar herkozen. Hij staat al bijna dertig jaar voor de klas. Begon als docent levensbeschouwing op wat toen nog de huishoudschool heette, en combineert nu de functie van docent maatschappijleer met een aanstelling als remedial teacher. Van die dertig jaar bemoeit hij zich al vijftien jaar actief met de medezeggenschap.
Dat begon ooit uit direct eigenbelang, vertelt hij. Toen het vak maatschappijleer nog geen echte status had, moest iedere docent gecertificeerd worden. Broeders kwam in de situatie dat zijn directeur de bevoegdheden binnenhaalde, en hij als docent in een afvloeiingsregeling terecht dreigde te komen. "Ik vond het onrechtvaardig. Destijds was ik nog lid van het NGL en die hebben me gesteund. Daarna raakte ik ervan overtuigd dat de belangen van personeelsleden in het onderwijs beter geregeld moesten worden en ben ik bij het mr-werk betrokken geraakt. Wat begon als eigenbelang werd de wil om me in te zetten voor het groepsbelang."
Maatschappijleer is helemaal zijn vak. Elke dag neemt hij een stapel gratis kranten van het station mee, voor zijn leerlingen. En, informeren we argwanend, die zijn allemaal zeker enórm geïnteresseerd in het wereldnieuws? "Ze kijken natuurlijk éérst naar de horoscoop. Maar ik roep altijd: als jij je niet met de politiek bemoeit, bemoeit de politiek zich wel met jou. Het gaat daar over jóuw bijbaantje, over jóuw beschermende kleding. Maatschappijleer is een examenvak en in zo'n examen zitten áltijd actuele onderwerpen. Ze vinden het leuke lessen, omdat er naar hun mening wordt gevraagd. Het is een interactieve les, het gaat over en weer."
Op sommige locaties van het LMC bestaat de schoolbevolking voor 96 procent uit buitenlandse kinderen. "Als die een Wilders-standpunt lezen in de krant, wordt er van alles uitvergroot en ontstaan er verhitte discussies. Ik probeer niemand te overtuigen maar alles wel in een breder kader te plaatsen."

Ouders en leerlingen
De medezeggenschap op de LMC functioneert goed, vindt Broeders. Elke locatie is vertegenwoordigd. Dat wil zeggen: met de personeelsgeleding. Het lukt nauwelijks om ouders en leerlingen bij de medezeggenschap te betrekken. Ze doen er wel van alles aan: op ouderavonden staat het onderwerp medezeggenschap steevast op de agenda, de notulen van de vergaderingen staan snel op de site. De gmr vergadert op een vaste plek, maar de mr-vergaderingen rouleren over de locaties, zodat iedereen een keer 'in eigen huis' kan blijven en belangstellenden dichtbij een keer een kijkje kunnen nemen. Maar het levert vooralsnog geen nieuwe kandidaten op.
Huisvesting is vaak onderwerp van gesprek tijdens de bijeenkomsten. Het LMC heeft veel oude gebouwen in achterstandswijken, met veel achterstallig onderhoud. "We hebben daar als mr natuurlijk weinig invloed op, het is een gemeenteverhaal. Maar we moeten er wel voor zorgen dat onze scholen in de binnenstad aantrekkelijk blijven. Het college van bestuur probeert geld los te krijgen bij de gemeente, we stimuleren dat de wethouder onderwijs op werkbezoek komt, dat helpt allemaal."
Ander discussiepunt: de leerlingen blijken zeer tevreden over hun school, toch loopt het aantal aanmeldingen terug. "Ze trekken naar de randgemeenten. Daar staan nieuwe, hippere, mooiere gebouwen. Daar kunnen we niet mee concurreren, dus dat doen we met kwaliteit. De zorg voor onze leerlingen is heel belangrijk. We hebben goede zorgplannen, halen deskundigheid van buiten, er zijn zorgmanagers, het schoolmaatschappelijk werk hebben we standaard in huis. Dat wij goed voor onze leerlingen zorgen: dat is voor ons imago heel belangrijk. Dat is een onderdeel van onze pr."
De gmr-vergadering kan ook zo voor de pr worden ingezet: hier wordt zakelijk, snel en deskundig gepraat. Opvallend professioneel, en we hebben toch al heel wat vergaderingen bijgewoond. Natuurlijk praat ook hier niet iedereen even actief mee, maar wie z'n mond open doet, weet duidelijk van wanten. Dat geldt zeker voor voorzitter Peter Franken. Hij doet dit al járen en houdt duidelijk van opschieten en bij de kern blijven.

Arbeidsvoorwaarden
Waar gaat het deze maandagmiddag in Rotterdam-Zuid over? De secundaire arbeidsvoorwaarden van het personeel: die verschillen per locatie en dat is toch vreemd, vindt de gmr. De één krijgt een internet- en parkeervergoeding, de ander niks. Het is al eerder aan de orde gesteld bij de verschillende vestigingsdirecteuren, die leken weinig geïnteresseerd, maar, stelt Franken: "er is een nieuwe pz-functionaris en we zullen het onder zijn aandacht brengen." Volgend punt: hoe is het personeel tegen allerlei risico's verzekerd. Op aanvraag van de gmr is er nu een compleet overzicht binnen. "Dat gaat naar de commissie arbeidsvoorwaarden en komt later plenair hier weer terug." Dan een item dat door het cvb een boekhoudkundig probleem wordt genoemd, maar bij de gmr tot opwinding leidt: er is een flink bedrag toegevoegd aan de reserves. "Maar dat is geoormerkt geld. Daar kun je niet mee schuiven, dat moet op de plaats terechtkomen waar het voor bedoeld was." Conclusie: "Hier mag het cvb niet mee weg-komen."
Dat geldt ook voor een voorgestelde verhoging van de afdracht aan het bestuursbureau: "Een half procent klinkt niet veel, maar als het om een verhoging van tweeëneenhalf procent naar drie gaat, heb je het over een verhoging van 20%, dat moet je toch kunnen verantwoorden." Dat wordt dan ook het voorstel: laat het bestuursbureau maar tekst en uitleg geven waar ze dat extra geld voor nodig hebben. Nog meer peperdure externe deskundigen inhuren? Misschien is het goedkoper om iemand in dienst te nemen, oppert een gmr-lid. "Als school moeten we elke nieuwe paperclip verantwoorden, maar het bestuursbureau verantwoordt helemaal niks. Dat kan niet."
In hoog tempo wordt de agenda afgewerkt. Allemaal duidelijk bovenschoolse zaken. Bij sommige punten blijkt een reactie al in concept geschreven te zijn, voorwerk van de voorzitter, die zijn bestuur, én zijn gmr blijkbaar erg goed kent. Peter Franken: "Alles wordt hier hoog ingestoken. We leggen de bevoegdheden waar ze horen."

Vijf tips van Jan Willem Broeder

1) Bepaal samen enkele  haalbare zaken die je dit schooljaar af wil handelen.
2) Maak voor elke actie die je onderneemt iemand verantwoordelijk en probeer die verantwoordelijke persoon per onderwerp ook bij het bestuur te traceren.
3) Informeer elke maand de achterban, via internet.
4) Zorg dat alle info van de gmr op de site van school of bestuur makkelijk te vinden is.
5) Publiceer besluitenlijsten, en presenteer elk jaar met enige festiviteit het jaarverslag.

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Categorie

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren