Lezersenquête: INFO.MR hoog gewaardeerd door lezers

Na de eerste zes nummers wilde de redactie graag weten wat u van INFO.MR vindt. Het resultaat stemt ons optimistisch: acht van de tien lezers vinden het blad goed als het gaat om vormgeving en inhoud. En u wilt vooral meer tips, tips en nog eens tips. "Ik neem het blad mee naar school en de andere mr-leden lezen het gretig", schrijft een van de deelnemers.
Het blad heeft trouwe lezers: maar liefst driekwart van de 150 deelnemers aan de lezersenquête van INFO.MR heeft ten minste drie nummers of zelfs alle zes gelezen. Het merendeel van lezers werkt in basis- of voortgezet onderwijs en is als personeelslid actief in de medezeggenschapsraad. Opvallend is dat een grote groep al lang zitting heeft in de mr, zes jaar of meer. Het overgrote deel vindt de frequentie van vier nummers per jaar goed, maar toch zou ruim een kwart het blad vaker in de bus willen hebben.
Kijkend naar de meest gelezen onderwerpen scoren tips, juridische informatie en praktijkverhalen het hoogst. Dat blijkt ook uit de open antwoorden op de vraag wat men mist in het blad. De roep om praktische tips, jaarplanningen en praktijkvoorbeelden is groot. Voor interviews met mr-leden is minder belangstelling en er is een voorkeur voor verhalen over de eigen sector.
Alles bij elkaar een positief beeld. Alle opmerkingen bespreekt de redactie bij de planning van volgende nummers en dit schooljaar kunt u weer vier mooie nummers verwachten!

Wat vindt u van de inhoud?
Goed 81% • Matig 18% • Slecht 1%

Wat vindt u van de vormgeving?
Goed 88% • Matig 12% • Slecht 1%

INFO.MR verschijnt vier keer, wat vindt u van de frequentie?
Vier keer is goed 60% • Liever vaker 28% • Twee keer is genoeg 12%


Heeft u tips of suggesties voor de redactie?
Mail naar infopuntmr@aob.nl

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Categorie

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren