Doorzetten helpt: Paul mag in gmr

Natuurlijk begon Paul de Lange (16) met aandringen en onderhandelen over een leerlingplaats in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor de twee scholen van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Overen Midden-Betuwe. Maar hoewel zijn argumenten volgens iedere betrokkene deugden, bleef de zetel uit. En dus konden de leerlingen niet meepraten over samenwerkingsplannen tussen De Langes school, het Hendrik Pierson College in Zetten, partner Over Betuwe College en ROC A12 uit Arnhem en Velp. In de mr op iedere school, waar de leerlingen wel een zetel hebben, zijn de bovenschoolse samenwerkingskwesties namelijk geen onderwerp op de agenda.
Bij de geschillencommissie haalde De Lange zijn gelijk: in de uitspraak geeft de commissie de school een forse tik op de vingers wegens nalatigheid. De leerlingzetel in de gmr had er al moeten zijn toen de Wet medezeggenschap op scholen (wms) in werking trad, begin 2007. Aan het eind van dat jaar waren alle overgangstermijnen voorbij. Door de leerlingen buiten de gmr te houden, overtrad het schoolbestuur de wet. Pas maar op, klinkt het in de uitspraak van de geschillencommissie, want een school die zich niet aan de wet houdt, riskeert het verlies van de bekostiging en dan zijn de rapen pas echt gaar.

De commissie heeft weinig begrip voor het argument van het bestuur, dat zich niet in staat voelde voorstellen te doen zolang er ook meningsverschillen lagen tussen de medezeggenschapsraden en de gmr. Bij wettelijk voorgeschreven verplichtingen moet een bestuur niet achteroverleunen, maar alles op alles zetten om in elk geval in de geest van de wet te handelen, oordeelt de commissie.

Paul de Lange won de procedure dus op zijn sloffen, maar waar kwam al die vertraging eigenlijk vandaan?
Paul de Lange: "Er heeft zich twee jaar geleden een vertrouwenscrisis afgespeeld tussen het bestuur en de toenmalige gmr. Als gevolg daarvan is er lange tijd niet gewerkt aan een reglement. Als er geen voorstel ligt, kun je ook geen besluit nemen."

Heeft iedereen dat dan maar laten gebeuren?
"De medezeggenschapsraden hebben steeds aangegeven dat er een nieuw gmr-reglement moest komen. Wij hebben het zelf in november al aangekaart en in januari weer. Intussen is er een gmr gekozen volgens de oude regels, dus zonder leerlingvertegenwoordiging. Daarna zag de centrale directie geen mogelijkheid meer om de situatie aan te passen. Zij vonden dat we moesten wachten op de volgende verkiezingen."

Waarom willen de leerlingen zo graag in de gmr vertegenwoordigd zijn?
"Op bovenschools niveau worden allerlei besluiten genomen die invloed hebben op de leerlingen. De samenwerking met een ROC heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de vakkenkeuze en de leerlingloopbaan. Het is lastig als je daar als leerling helemaal geen invloed op kunt uitoefenen. In mijn eigen mr komt zo'n bovenschools onderwerp niet terug."

De geschillencommissie heeft jullie gelijk gegeven. Hoe gaat het nu verder?
"Er is bij een van de scholen met spoed gestemd over een nieuw aangepast reglement. Op 1 augustus moest dat ingaan. Bij het begin van het schooljaar zijn er inmiddels nieuwe mr-verkiezingen gehouden, maar wanneer er over de gmr-zetels wordt gestemd is nog niet duidelijk."

Heeft dit de leerlingen of de school schade berokkend?
"Dat kun je moeilijk zeggen. De gmr heeft zonder ons wel goed naar de plannen gekeken, voor zover ik dat kan beoordelen. Het gaat ons in deze zaak niet om een speciaal probleem, maar we moeten als school gewoon de goede procedures volgen."

Verschenen in Infomr 3/2008

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Categorie

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren