Is het beleid of uitvoering?

De schoolleiding en onze mr hebben al jaren discussies over de vraag tot op welk niveau de mr zich mag bezighouden met het taakbeleid. De directeur stelt dat aanpassing van de concrete verdeling in uren niet meer is dan een technische wijziging waarover de mr geen instemmingsrecht heeft. We praten er wel elke keer over. Is dat juist?

Een mr moet zich niet te veel met details bezighouden. Maar de normering van het aantal uren voor een taak, is een onderdeel van beleid en dus geen pure uitvoeringskwestie. Dat blijkt uit beslissingen van de geschillencommissie en uit cao-bepalingen. Nu zal het voor de personeelsgeleding van de mr moeilijk zijn na te gaan of een specifieke taak bijvoorbeeld 10 of 20 uur in beslag neemt. De pmr kan er wel op toezien dat de directie normen baseert op praktijkervaring. Is evaluatie en bespreking van de taaklast bijvoorbeeld opgenomen in functioneringsgesprekken?
Wie een taak heeft, moet tijd krijgen om het werk goed te doen. Urennormen zijn daarom net als kwaliteitscriteria onderdeel van beleid. Het is pas uitvoering wanneer de directie de genormeerde taken toedeelt aan individuele werknemers. De normering van taken hoeft niet elk jaar ter instemming te worden voorgelegd, maar alleen bij wijzigingen.

Verschenen in Infomr 2/2008

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren