Rob van den Nieuwendijk: 'Ik ben meestal een toehoorder'

Hij is één van de twaalf conciërges op scholengemeenschap Helinium in Hellevoetsluis (vmbo inclusief lwoo, havo, atheneum en gymnasium, in totaal ruim 1600 leerlingen). Als lid van het onderwijs ondersteunend personeel zit Rob van den Nieuwendijk sinds drie jaar in de medezeggenschapsraad. "Ik ben meestal meer een toehoorder. Het gaat in de mr vaker om leermethoden en zaken die het onderwijzend personeel aangaan. Leraren hebben altijd wel wat, bij ons loopt het gewoon."
Soms vindt hij het mr-werk wel moeilijk, zegt Rob van den Nieuwendijk. "Maar ik vind het echt spannend om overal inzage in te hebben, te weten hoe dingen gaan en tot stand komen, betrokken te zijn bij het beleid."
En als het over een onderwerp als het schoolveiligheidsplan gaat, dan is Rob van den Nieuwendijk zeker actief betrokken bij de discussies: "Het gaat erom wat je als school wilt uitstralen. Wil je tolpoortjes? Wij hier gelukkig niet."

Hij omschrijft het Helinium als een toegankelijke streekschool met een milde sfeer: "Tolerant, met goede voorzieningen. We hebben een uitgebreid zorgteam." Dat tolerante slaat ook op zijn eigen werkhouding. "Ik vind conciërge echt een topbaan. Het is echt leuk om met kinderen te werken en het gaat me ook goed af. Ik heb aan het begin wel het advies gekregen: ga nóóit in discussie met de kinderen, maar dat vind ik dus echt onzin. Dat doe ik met mijn eigen kinderen thuis, en op school dus ook. Zo kom je pas echt te weten hoe ze denken. En ze hoeven me geen meneer te noemen, ik ben gewoon Rob."

Bevlogen mensen
De medezeggenschapsraad van Helinium bestaat uit een groep zeer bevlogen mensen, blijkt later die dag. Rob is, zoals hij al had aangekondigd, niet erg nadrukkelijk aanwezig, maar daarmee is hij een uitzondering. Zowel leerlingen als leerkrachten zitten continu met een hand in de lucht om de aandacht te trekken van voorzitter en wiskundedocent Piet Postema. Iedereen wil hier z'n zegje doen, iedereen heeft een mening die nadrukkelijk wordt geponeerd. De 'hangpunten' van vorige keer passeren de revue, en in de loop van de vergadering zullen er weer nieuwe ontstaan.
Belangrijk punt op de agenda van deze vergadering is de invoering van het nieuwe vak technologie. Bedoeld voor de leerlingen van de gemengde leerweg vmbo. De leden van de mr tonen zich superkritisch. Ze zijn overtuigd van het nut, maar hoe wil de schoolleiding de kwaliteit waarborgen? Wat wil je bereiken, hoe kun je de doelstellingen meten? Tot grote onvrede van de mr staat er niets over in het voorgelegde projectplan. De schoolleiding wordt wat narrig van de houding van de mr, waarbij de voorzitter met strakke hand regisseert, steeds samenvat en probeert om de stemming goed te houden: "Laat één ding helder zijn. We willen echt dat dit gaat slagen."
Er is spraakverwarring, wantrouwen en steeds weer probeert de voorzitter de standpunten helder te krijgen: "Jij kunt wel zeggen dat je dat gaat doen, maar het stáát nergens. Wij als mr willen het zwart op wit hebben." Uiteindelijk wordt het projectplan nipt goedgekeurd: 7 voor, 6 tegen, 1 onthouding.

Professionaliseren
Deze mr probeert echt te professionaliseren, zal voorzitter Piet in de pauze zeggen. Ze bezochten met acht man het wms-congres in Ede, afgelopen november: "En het was vol, anders waren we echt met z'n allen gekomen."
De leden van de mr steken veel tijd in cursussen, om hun deskundigheid te bevorderen. Deze mr neemt waar ze recht op heeft en terecht, vindt de voorzitter: "Goede medezeggenschap is echt belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs."
Na de pauze is er weer een heet hangijzer: de directie wil een time-out klas voor havo- en vwo-leerlingen die het in hun gewone klas hebben verbruid. Hier springen de vier leden van de leerlinggeleding meteen op in: "Onderwijs op maat is een prima idee, maar deze school heeft al een lwoo-afdeling. We hebben dus leerweg ondersteunend onderwijs, waarom moeten we dan óók nog een aparte time-out klas?" Er zijn vragen over de bestaande reboundvoorziening in Hellevoetsluis: voldoet die niet? En hoezo staat er in de toelichting dat deze time-out speciaal voor clusterleerlingen is, wil een ander lid van de mr weten. Dat zijn leerlingen met stoornissen, daar is een zorgteam voor, dat rugzakjesgeld wil en kán je toch niet in een time-out klas stoppen die bedoeld is voor leerlingen die vanwege hun gedrag niet in de klas te handhaven zijn?
Rector Dick Bijdevaate wil lastige leerlingen graag binnen de schoolmuren opvangen, benadrukt hij. Maar hij wil ze wel de klas uit kunnen zetten en baalt er nu van dat hij op de gangen altijd wel een paar leerlingen treft die daar lol zitten te maken, terwijl ze uit de klas zijn gestuurd. Hij wil ze liever niet schorsen, dus een apart klasje lijkt een oplossing. Maar als je al die lastpakken bij elkaar in een eigen lokaal zet, wie staat er dan vóór die klas, vraagt de mr zich meteen af. En hoe voorkom je dat die leerlingen een leerachterstand oplopen?

Barstensvol vragen
De medezeggenschapsraad zit barstensvol vragen en echt goede antwoorden komen er op dit moment eigenlijk niet. Zowel wat betreft de financiering als de praktische gang van zaken in zo'n time-out klas, blijkt de rector geen bevredigend antwoord te kunnen formuleren. "Daar zit inderdaad een punt", beantwoordt hij de stortvloed aan vragen van de mr. "Ik moet er naar kijken, ik zal het uitzoeken."
Zo blijkt heel duidelijk de waarde van een goed geïnformeerde medezeggenschapsraad. Hier zit een club mensen die het beste voor heeft met de school. Door een kritische houding slagen ze erin inhoudelijk dingen bij te dragen. En niemand laat zich met een kluitje in het riet sturen, dóórvragen is hier het motto.
Het zal de hele avond, bij elk punt zo blijven: keer op keer vliegen de handen de lucht in, iedereen wil z'n zegje doen en iedereen heeft zich goed voorbereid. "Het was vanavond wel een klein beetje oorlog", vindt de notuliste na afloop. "Zo hard tegen hard gaat het niet elk keer, hoor."
Bij zo'n praatgrage mr is een strakke leiding onontbeerlijk. Diverse malen klinkt het in diverse varianten uit Postema's mond: ik ga de discussie nú afronden.
Als het 22.30 uur is hebben de deelnemers aan het vooroverleg vanaf 19.00 uur er dus drieënhalf uur opzitten. Nog twee agendapunten staan open. De voorzitter beslist dat die vandaag niet meer aan de orde komen: "Ik ga verdagen naar volgende week maandag."
Onmiddellijk volgt protest over de datum en het tijdstip, maar de voorzitter is net zo onverbiddelijk naar z'n eigen mr-leden als naar de rector. Het is maandag en het blijft maandag. Later zal hij zeggen: "Daar kun je echt geen discussie over beginnen. Dan ben je weer een half uur bezig om een datum te zoeken en er is altijd iemand die niet kan."

Verschenen in Infomr 1/2008

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Categorie

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren