Wat doen we, interactieve medezeggenschap of toetsen?

Een nieuwe manier van werken binnen de onderwijsorganisatie heeft gevolgen voor medezeggenschap: hoe verdeel je de macht wanneer kern- of onderwijsteams beslissingsbevoegdheden krijgen? Zij weten op de werkvloer wat er nodig is om hun ‘opdracht' uit te voeren. Welke rol speelt de medezeggenschapsraad in zo'n constructie?
Op het ROC Midden-Nederland is daar diep over nagedacht. De organisatiewijzigingen begonnen drie jaar geleden met het aantreden van een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur. Zijn doel: verandering naar een netwerkorganisatie en het karakter van de overlegcultuur omvormen van politiek naar professioneel. Management en medezeggenschap zouden ingrijpend veranderen.
De medezeggenschapsraad en de nieuwe topman erkenden dat hier een gezamenlijk probleem lag. Startpunt was een sterke medezeggenschapsbereidheid bij de CvB-voorzitter. Erkenning van wederzijdse inbreng leverde mobilisering van kennis op, een verrijking van de plan- en besluitvorming, een breder draagvlak en versnelling van het proces. Op basis van vertrouwen en respect sprak de mr vanaf het voortraject voluit mee. 
Johan Schmieman, vice-voorzitter van de raad, is na een periode van wederzijds vallen en opstaan heel tevreden met de ontwikkelingen en met de huidige werkwijze in de medezeggenschap. Hij constateert dat de structuur niet wezenlijk is veranderd. Naast de traditionele 'hark' van de organisatie zijn nieuwe samen-werkingsvormen opgebloeid. Zo hanteert dit ROC een onderscheid tussen directe medezeggenschap van medewerkers met hun management en indirecte medezeggenschap door de mr.
Schmieman: "Het betrekken van medewerkers en andere belanghebbenden is onderdeel van het besluitvormingsproces. Naast toetsende medezeggenschap door de mr is een sterke interactieve medezeggenschap ontstaan. Daardoor heb je veel meer invloed op de ontwikkeling van beleid. Vr besluitvorming worden alternatieve keuzes aangedragen, vanuit volledige gelijkwaardigheid."
De voordelen spreken voor zich: wie door elkaars bril leert kijken, vermijdt tunnelvisie en loopgravenoorlogjes. Wel is het per onderwerp en onderdeel kiezen tussen interactieve en toetsende medezeggenschap: "We moeten zeer planmatig werken. Dat vraagt van de mr om alert te blijven. Stapje voor stapje toetsen is heel spannend. Het is moeilijk om als mr je eigen weg te gaan wanneer je gedeeltelijk participeert. Je moet heel duidelijk zijn als je het ergens niet mee eens bent."
 
Verschenen in Infomr 1/2008

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren