Platform houdt gmr werkbaar

Minimaal vier leden moet een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad tellen van de wet medezeggenschap op scholen. Iedere organisatie zoekt zelf de balans tussen brede vertegenwoordiging en effectief overleg. Hoe doe je dat bij een bestuur met een veertigtal basisscholen?

Donné van Roij, vice-voorzitter van de gmr van Focus in Midden-Limburg, is trots op hun oplossing met twee werkvormen: een 12-koppige gmr voor het daadwerkelijke overleg, daarnaast een platform waarin iedere mr vertegenwoordigd is. De tussenlaag verzekert het contact van de relatief kleine gmr met de volledige achterban.
Terugkoppeling naar de scholen en de daartoe noodzakelijke faciliteiten voor het platform zijn een belangrijk punt in het werkplan. Er was een stevig potje onderhandelen met het College van Bestuur nodig om het zo ver te krijgen. De opstelling van het statuut, voorschrift bij de invoering van de wet medezeggenschap op scholen, was hét moment om het platform een formele plek te geven. Het CvB vreesde de kosten, maar ging uiteindelijk om toen de gmr zijn troeven overtuigend presenteerde: met een kleine gmr is effectief overleg mogelijk en het draagvlak op de scholen groeit.
De structuur met platform vraagt wel een strakke vergadercyclus. Elk onderwerp komt eerst in de overlegvergadering van CvB en gmr. Het eerste rondje is informatief: de gmr moet hier het naadje van de kous te weten komen, inclusief de gevolgen voor personeel en ouders van elk beleidsvoorstel. Met behulp van die gegevens brengt de gmr elk belangrijk onderwerp in de mr van elke betrokken school. Daarna volgt de platformbijeenkomst waarbij ook gmr-leden aanschuiven. Specialisten op allerlei terrein uit het platform geven de gmr wezenlijke informatie en bijstand.
Na deze raadpleging van de achterban formuleert de gmr een standpunt en brengt advies uit. Gaat het om een kwestie van instemming en kan de gmr die niet geven, dan volgt een tweede overleg met het College van Bestuur. Datzelfde gebeurt bij een negatief advies. Het eindresultaat van het tweede rondje verneemt het platform tijdens zijn volgende vergadering met de gmr.

Verschenen in Infomr 1/2008

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren