Kritiek meenemen in afweging voldoende?

De oudergeleding van onze mr had nogal wat kritiek op de schoolgids: te flitsend en te weinig inhoud. De directie heeft dit ‘meegenomen' in haar afweging, maar houdt vast aan een uitermate beknopte gids. De overige informatie verschijnt op de internetsite. Kan de oudergeleding hier iets tegen ondernemen met haar instemmingsrecht?

Het instemmingsrecht houdt in dat de raad of geleding van de raad moet hebben ingestemd met een voorstel voordat de directie tot vaststelling overgaat. Wanneer de oudergeleding bij haar kritiek heeft laten weten dat ze alleen zou instemmen wanneer de opmerkingen leiden tot aanpassing van de schoolgids, dan kan de directie niet stellen dat het meenemen bij de afweging in de plaats komt van instemming. Dat is alleen mogelijk wanneer de oudergeleding laat weten hiermee alsnog genoegen te nemen, zodat ze impliciet instemming verleent. Een reactie op papier geeft in dit soort gevallen minder ruimte voor discussie en interpretatieverschillen dan een mondeling overleg.

Verschenen in Infomr 1/2008

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren