Tijd- en plaatsgebonden werken?

Onze directie wil docenten verplichten om voortaan, naast de lessen, ook hun andere werkzaamheden binnen de school te verrichten. Dit op vaste werktijden, na afloop van de lessen. Doel is dat docenten voortaan makkelijker bereikbaar en aanspreekbaar zijn voor leerlingen, collega's en ouders. Wat heeft de mr hierover te zeggen?

Deze discussie over plaats- en tijdgebonden werken speelt op steeds meer scholen. Voorstanders wijzen erop dat kennisuitwisseling beter is te organiseren wanneer iedereen in het gebouw werkt. Dat geldt ook voor de afstemming van werkzaamheden tussen docenten onderling en extra begeleiding van leerlingen.
De personeelsgeleding in de mr heeft op meerdere onderdelen een bevoegdheid als de directie met een voornemen komt tot uitbreiding van het tijd- en plaatsgebonden werken. De raad mag beoordelen of zo'n uitbreiding zinvol is, en wenselijk: past dit bij de verhoudingen en de manier van werken op school? Is het handig alle werktijd in roosters en taken vast te leggen zodat discussies over werkdruk makkelijker te voeren zijn?
Voor de school tot plaats- of tijdgebonden werken overgaat, moet in het taakbeleid zijn opgenomen om welke taken het precies gaat. Bij verandering van het taakbeleid heeft de pmr instemmingsrecht. Om taken op een vaste werkplek te kunnen verrichten, moet de inrichting voldoen aan de Arbo-wet. Lokalen en vergaderruimtes zijn niet vanzelf geschikt. Denk aan goede verstelbare stoelen, klimaatregeling en voorzieningen om ongestoord te werken. Artikel 12 van de wms is het gereedschap voor de pmr om instemmingsrecht te claimen bij deze regelingen van de arbeidsomstandigheden.
Een derde instemmingsrecht geldt voor de wijziging van de arbeid- en rusttijdenregeling die onvermijdelijk is als de directie leerkrachten langer op school wil zien.
Uitbreiding van tijd- en plaatsgebonden werken voor docenten is doorgaans een te zwaar middel om het beoogde doel te bereiken, zeker als het de volledige jaartaak van de docenten betreft. Met teamvergaderingen, afspraken en spreekuren komen de meeste scholen een heel eind. Nieuwe afspraken over de contacten tussen docenten en leerlingen, bijvoorbeeld voor begeleiding, horen thuis in het schoolplan. Over de vaststelling en wijziging daarvan heeft de voltallige mr instemmingsrecht.

Verschenen in Infomr 4/2007

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren